Voorlichting tijdens toolboxoverleg

3 juli 2017 - Elke laatste vrijdag van de maand wordt een werk- of toolboxoverleg gehouden. Tijdens deze overleggen wordt per keer minimaal één algemeen of specifiek veiligheids- en/of milieuonderwerp besproken. Onderwerpen kunnen gekozen worden aan de hand van situaties die zich in het bedrijf voordoen, bijvoorbeeld naar aanleiding van projectspecifieke eisen, maar kunnen ook worden gekozen aan de hand van uitkomsten van de Risico Inventarisatie en Evaluatie.
 
Tijdens het laatste overleg, 30 juni 2017, is het onderwerp 'Tekenbeet: fabels of feiten?' besproken. Omdat wij dit een belangrijk onderwerp vinden, willen wij deze informatie onder de aandacht brengen bij zoveel mogelijk mensen. 
 
Tekenbeet: feiten of fabels?
Van begin maart tot en met eind oktober loopt het tekenseizoen, we zitten er nu dus midden in. Onze medewerkers zijn dagelijks actief in het groen, waardoor ze kans lopen om gebeten te worden. Er gaan veel verhalen de ronde over deze beestjes en de ziekte van Lyme, welke teken kunnen overdragen, daarom zijn door het RIVM diverse verhalen onderzocht. Hieronder zijn, naar aanleiding van hun bevindingen, een tweetal feiten of fabels weergegeven, wil je meer weten? Kijk dan op de site van het RIVM.
 
- Teken vallen uit bomen naar beneden
Fabel. Teken stappen van grassen en struiken over naar dieren en mensen. Ze komen in het hele land voor in bossen, duinen, heidegebieden, beschutte weilanden, parken en tuinen. Ze zitten vooral in hoog gras of tussen dode bladeren, het liefst bij bomen of struiken.
 
- Je hoeft alleen naar de huisarts als er een rode ring te zien is op de huid
Fabel. De ziekte van Lyme kan zich ook uiten in een vlekachtige verkleuring van de huid op de plek van de tekenbeet, die groter wordt. Deze kan tot drie maanden na een tekenbeet verschijnen. Ga dus naar de huisarts bij een rode ring en/of bij een vlekachtige verkleuring. Ook als de teek langer dan 24 uur in de huid zit is het verstandig om met de huisarts te overleggen of behandeling nodig is.
 
Door Stigas wordt de website Week van de Teek onderhouden. Op deze website staat veel informatie over teken en over wat jij moet doen als je gebeten bent. Het belangrijkste is dat iedereen zich controleert nadat hij/zij in het groen heeft gewerkt of wanneer hij/zij in het groen heeft gerecreëerd. Om je bij deze controle te helpen heeft Stigas een strip gemaakt: 'Systematische tekencontrole'. Deze strip is op hier op hun website te vinden of via deze link te downloaden.