Woonrijpmaken Richter/Monnikenhoef

14 september 2017 - De afgelopen periode is gestart met een nieuw project in de gemeente Werkendam. Het betreft het project “Woonrijp maken Richter/Monnikenhoef Werkensepolder II te Werkendam”. Het werk wordt in diverse fases uitgevoerd en zal eind oktober worden afgerond.
 
De werkzaamheden zijn onderstaand samengevat in een aantal kerncijfers:
- het opbreken van verhardingen   ca. 1.500 m2 
het opbreken van kantopsluitingen ca. 0.220 m1
het uitvoeren van grondwerk           ca. 0.930 m3
het aanbrengen/herstraten van verhardingen    ca. 7.800 m2
- het frezen/opbreken van asfaltverharding  ca. 2.100 m2
- het aanbrengen van asfalt   ca. 0.152 ton
 
Onderstaande foto's geven een beeld van een deel van de nieuwe en oude situatie: