Project Zevenbanseweg te Nieuwendijk

3 oktober 2017 - In de periode voor de bouwvak is in de gemeente Werkendam gestart met de werkzaamheden ten behoeve van het project “Maatregelen kern Nieuwendijk - Zevenbanseweg”. Het betrof hier onder andere het verrichten van grondwerkzaamheden en het aanbrengen van bestrating. De werkzaamheden zijn onderstaand samengevat in een aantal kerncijfers:
- het aanbrengen van riool ca. 205 m1 
het plaatsen van kolken  ca. 16 stuks
het uitvoeren van grondwerk  ca. 3.400 m3 
het aanbrengen van bestrating  ca. 1.200 m2 
Het project is voor de bouwvak afgerond, onderstaand ziet u een kleine impressie van het eindresultaat.