Opleidingen

25 januari 2018 - Gebr. de Ronde hecht veel waarde aan de kennis en kunde van de medewerkers. Om deze kennis en kunde op peil te houden en uit te breiden worden medewerkers in de gelegenheid gesteld om cursussen te volgen. In de afgelopen periode zijn door medewerkers een aantal cursussen gevolgd
 
Rijtraining Het Nieuwe Rijden
Het terugdringen van brandstofverbruik is onze belangrijkste doelstelling op het gebied van de CO2-prestatieladder. Onze vrachtwagen is een grote bron van uitstoot, daarom hebben onze chauffers een rijoptimalisatie training gevolgd. Deze cursus heeft als doel het aanleren van een rijstijl welke brandstofverbruik terugdringt, maar ook de kosten door slijtage of schade voorkomt.
 
BHV
Binnen onze organisatie hebben wij een aantal BHV'ers die in geval van nood weten hoe er gehandeld moet worden. Om te voorkomen dat de kennis of kunde wegzakt, volgen onze BHV'ers elk jaar een herhalingscursus. Tijdens deze cursus is met de deelnemers behandeld hoe ze moeten reageren in geval van nood, bijvoorbeeld door het blussen van een brand of door het ontruimen van een gebouw. Daarnaast hebben ze tijdens de cursus geoefend met reanimeren en is uitleg gegeven over het gebruik van een AED.
 
Veilig werken langs de weg
Elke dag werken onze medewerkers langs de weg. Hierbij is veiligheid van groot belang. Daarom volgen de operationele medewerkers ééns in de vijf jaar een cursus waarbij het veilig werken langs de weg centraal staat. Afgelopen week was het voor een aantal medewerkers weer tijd om deze cursus te volgen. In deze cursus werd onderandere stilgestaan bij de ARBO-wet, verantwoordelijkheden, opbouw van verkeersmaatregelen en hulpmiddelen voor bebakening.
 
Leermeester niv. 1 t/m 3 nascholing
Om de leerling straatmakers/oppermannen binnen onze organisatie goed te kunnen begeleiden hebben wij een Leermeester in dienst. Deze Leermeester neemt om het jaar deel aan nascholing. Dit jaar werd tijdens de nascholing gesproken over de examen methode en over duurzame inzetbaarheid. Een zeer actueel thema waar onze Leermeester onze leerlingen nu in kan begeleiden.
 
We feliciteren alle medewerkers met het behalen van de door hen gevolgde cursus! 
 
Wegafzetting