Bouwrijp maken Oosterweyden fase 3 te Maurik

26 maart 2018 - Op 8 januari 2018 zijn we gestart met het bouwrijp maken van fase 3 Oosterweyden te Maurik, waarbij wij er voor zorgen dat het terrein helemaal klaar wordt gemaakt voor de bouwfase. Het bouwrijp maken bestaat voor een groot deel uit rioleringswerkzaamheden: het riool wordt aangelegd en de huisaansluitingen worden aangebracht zodat de te bouwen woningen direct kunnen worden aangesloten. Daarnaast wordt het cunet voorzien van zand en menggranulaat. Hier zal binnenkort  asfalt op worden aangebracht.
  
Onderstaand ziet u enkele afbeeldingen van het werk.

Maurik 1 Maurik 2