Innovatiebijeenkomst: op weg naar een klimaatneutrale infra

3 juli 2018 - Op 21 juni werd in de metaal Kathedraal te Utrecht een innovatiebijeenkomst georganiseerd door de SKAO. Tijdens deze bijeenkomst stond het onderzoek van Romée de Blois centraal. Zij heeft onderzoek gedaan naar of en hoe de infra in 2050 klimaatneutraal kan worden. Ze heeft hierbij gekeken naar drie materialen die veel uitstoot veroorzaken; beton, staal en asfalt. Tijdens de bijeenkomst heeft zij haar onderzoek en de resultaten gepresenteerd. Zo kwam uit haar onderzoek naar voren dat door het hergebruik van deze drie materialen een groot deel van de uitstoot (onder andere op de winning van grondstoffen) voorkomen kan worden. Belangrijke conclusie is dat de infra klimaatneutraal kan zijn in 2050, maar dat de gehele sector flink aan de slag moet om deze doelstelling te kunnen behalen.

Na het plenaire gedeelte van de middag waren er diverse workshops waar aan deel genomen kon worden. Voor Gebr. de Ronde was Jorieke bij de middag aanwezig en zij koos als eerste voor de workshop 'Beton'. In het eerste deel van de workshop is dieper ingegaan op het onderzoek van Romée. Zij heeft in haar onderzoek diverse manieren bekeken om beton te vervangen / te verduurzamen, welke worden besproken. Zo bestaat het product CEM III Hoogovencement welke een stuk CO2 vriendelijker is dan gewoon cement of een bacterie die beton kan herstellen. Het tweede deel van de workshop bestond uit het in groepjes van 4 à 5 personen brainstormen over een aantal vragen, zoals wat opdrachtgevers kunnen of moeten doen om innovatie te stimuleren.

De tweede workshop die Jorieke heeft gekozen was 'Brandstoftransitie'. In het eerste deel van deze workshop presenteert Kornelis Blok (TU Delft) zijn onderzoek naar de brandstoftransitie in de infra. Hij laat een tabel uit zijn onderzoek zien met het aandeel van de diverse brandstoffen voor de periode vanaf nu tot 2050. Waar nu diesel het allergrootste aandeel heeft (zo'n 90%) zal dit aandeel in 2050 helemaal weg zijn, net als die van LNG. Het gebruik van elektriciteit neemt toe; de ontwikkelingen gaan snel. Kornelis noemt als voorbeeld van Siemens die vrachtwagens wil produceren die werken als trolley en ook in de binnenvaart zijn ze bezig met het produceren van volledig elektrische schepen. Waterstof neemt in 2050 een ander groot deel in; dit kan, indien juist geproduceerd, net zo schoon zijn als elektriciteit. Biodiesel en biogas blijven aanwezig, maar omvatten maar een klein percentage van het totaal. In het laatste deel van de workshop wordt er gediscussieerd over diverse stellingen met betrekking tot de rol van opdrachtgevers en of 100% klimaatneutraal wel mogelijk is.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit onderwerp? Neemt u dan contact met ons op: 0345 - 501770. Voor meer informatie over dit en het verminderen van uitstoot, verwijzen wij u graag naar de website van de SKAO.