Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO huisstijlGebr. de Ronde hecht grote waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Door duurzaam te ondernemen streven we naar een optimale balans tussen markt, mens en milieu, met als doel minder belasting voor het milieu en meer welzijn van de medewerkers en maatschappij.
 
We ondernemen jaarlijks diverse acties/doelstellingen om maatschappelijk verantwoord te werken, een aantal voorbeelden zijn hieronder weergegeven:
 
  • Wij zorgen voor minimaal twee praktijkplaatsen per jaar voor leerlingen die een BBL-opleiding volgen. Om deze jongeren goed te kunnen begeleiden is één van onze medewerkers opgeleid tot leermeester, hij is daardoor in staat de leerlingen de juiste begeleiding te geven.
  • Wij hebben een intentieovereenkomst getekend met Werkgevers Adviespunt Rivierenland. Deze organisatie heeft als doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan duurzaam betaalde arbeid te helpen door middel van coaching en re-integratie.
  • Wij besteden aandacht aan goede arbeidsomstandigheden en ergonomie, dit wil zeggen dat er bijvoorbeeld getracht wordt fysiek zware werkzaamheden zoveel mogelijk te verminderen (denk hierbij aan machinaal straten of het toepassen van hulpmiddelen bij werkzaamheden).
  • Wij hebben ons tot doel gesteld om niveau 5 te behalen op de CO2-prestatieladder.
 
Onze visie heeft geleid tot gerichte investeringen. Zo hebben we in 2014 zonnepanelen laten installeren op de bedrijfsloods waardoor het elektriciteitsverbruik volledig gecompenseerd wordt met de opgewekte energie. Zie nieuwsbericht: duurzame energie door zonnepanelen. Ook hebben we een elektrische Hyundai heftruck aangeschaft om nóg duurzamer te werken.
Zonnepanelen Gebr de Ronde 2Hyundai elektrische heftruck