Gebr. de Ronde heeft zich tot doel gesteld om de arbeidsomstandigheden en veiligheid van alle medewerkers voortdurend te bevorderen. De veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) aspecten krijgen daarom hoge prioriteit bij het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden.

Preventieve maatregelen in ons VGM-plan

Bij het uitvoeren van projecten kunnen opdrachtgevers om een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) / VGM-plan vragen. We maken een inventarisatie van de risico’s en vervolgens worden deze, waar mogelijk, bij de bron weggenomen. Als het risico niet kan worden weggenomen, zullen we preventieve maatregelen nemen ten behoeve van risicobeheersing. In het plan wordt bijvoorbeeld het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsvoorzieningen aan machines beschreven.

Ook als dit plan niet vereist is werken de medewerkers van Gebr. de Ronde volgens beleid conform strikte procedures uit ons kwaliteitshandboek. Het risico op ongelukken proberen we continu te minimaliseren met gepaste (voorzorgs)maatregelen. Duurzaamheid gaat wat Gebr. de Ronde betreft niet alleen over het milieu, maar ook over de inzet van arbeidskrachten. Wanneer we vakkundig personeel lang kunnen behouden (duurzame inzetbaarheid), door optimale arbeidsomstandigheden, zal dit ten goede komen aan de kwaliteit van het werk. De vakbekwaamheid van de medewerkers is én blijft van essentieel belang voor het bereiken van onze kwaliteitsdoelen.

Veilig en verantwoord werken Gebr de Ronde

Verantwoord werken

Gebr. de Ronde conformeert zich aan CROW-publicatie 324 ‘Verantwoord aanbrengen elementenverharding‘ (vernieuwde versie van CROW-publicatie 282). Deze publicatie gaat in op de afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk. Zo richten we ons op een werkbare oplossing met betrekking tot arbeidsomstandigheden en de kwaliteit + uitvoerbaarheid bij het aanleggen van elementenverhardingen.