Gebr. de Ronde is gespecialiseerd in de aanleg en onderhoud van groot- en kleinschalige groenprojecten. De ervaring en kennis die we de afgelopen jaren hebben opgedaan vindt u terug in onze diensten. Gebr. de Ronde is in het bezit van diverse kwaliteitscertificaten, waaronder het kwaliteitskeurmerk Groenkeur Beoordelingsrichtlijn Groenvoorzieningen. Hiermee tonen wij onze duurzaamheid, kwaliteit en vakmanschap aan.

Gebr. de Ronde verzorgt de volledige aanleg van groenvoorzieningen, onder andere door:

 • Het planten van bomen;
 • Het planten van struiken, sierbeplanting en/of bosplantsoen;
 • Het leggen van zoden of het inzaaien;
 • Het aanbrengen afscheidingen.

Naast het aanleggen van groenvoorzieningen, onderhouden wij deze ook. Dit heeft onder andere betrekking op:

 • Het maaien van bermen ruw gras;
 • Het onderhouden van gazons/grasvelden;
 • Het onderhouden van sportvelden;
 • Het uitmaaien van watergangen;
 • Het onderhouden van struiken, sierbeplanting en/of bosplantsoen;
 • Het beheersen van onkruid op verhardingen.
Onderhoud van groenvoorzieningen

Bermen en ruw gras maaien

Gebr. de Ronde verzorgt het maaien van alle soorten bermen en ruw gras. Het maaien en ruimen kan op verschillende manieren uitgevoerd worden, bijvoorbeeld met betrekking tot ecologisch beheer. Hieronder een aantal voorbeelden hoe wij de maaiwerkzaamheden kunnen uitvoeren:

Op deze manier wordt in één werkgang het gras gemaaid en geruimd. Dit is een groot voordeel bij zeer nauwe bermen en bij meterstrook maaien, waar in een later stadium de rest van de berm gemaaid wordt.

Hierbij blijft het maaisel enige dagen liggen om vervolgens opgeruimd te worden door te wiersen en het in ronde balen persen. Deze balen worden getransporteerd naar erkende verwerkers.

Hierbij blijft het maaisel na het maaien verspreid over het veld achter. Gebr. de Ronde maakt gebruik van moderne machines om de klant zo goed mogelijk te bedienen.

Onderhouden gazons en grasvelden

Het is vaak de eerste indruk die bezoekers of voorbijgangers krijgen, het gazon rondom een gebouw of huis. Van gazons voor particulieren tot gehele woonwijken en sluisterreinen, wij hebben de kennis en machines in huis. Om de verzorgde uitstraling van het gazon te behouden voert Gebr. de Ronde verschillende werkzaamheden uit waaronder maaien, maar ook graskanten steken, bemesten en onkruid verwijderen.

Maaien is de belangrijkste en meest voorkomende handeling bij het onderhoud van een gazon. Daarom hebben wij voor alle typen gazons geschikte cirkelmaaiers. Als de ondergrond bijvoorbeeld kwetsbaar is, hanteren we een lichtere cirkelmaaier. De graskanten worden afgestoken waarbij de losse stukken op een nette manier worden verzameld en afgevoerd. In het voorjaar kan een bemesting plaatsvinden en eventueel kan in de loop van het groeiseizoen nogmaals worden bemest. Dit ligt geheel aan uw wensen, waar wij graag op inspelen.

We verwijderen het onkruid door middel van uitsteken of plaatselijke bestrijding. Het plaatselijk bestrijden gebeurt met een selectief bestrijdingsmiddel welke het gras/gazon niet doodt, maar het onkruid uiteraard wel. Het verticuteren van het gazon gebeurt machinaal met als doel het losbreken van de bodemkorst. Hierdoor profiteert het gras van een betere lucht- en waterhuishouding van de bodem. Eventuele kale plekken in het gazon worden opnieuw gezaaid, zodat u erop kunt vertrouwen dat het gazon er weer netjes uit gaat zien.

Onderhouden gazons en grasvelden

Onderhoud sportvelden

Om te zorgen dat sportvelden in topconditie blijven is onderhoud nodig. Niet alleen zodat men kan sporten op een mooi groen en strak veld, maar ook om te zorgen voor een veilige sportvoorziening. Om een verzorgd terrein voor sportverenigingen te behouden voert Gebr. de Ronde onder andere de volgende werkzaamheden uit:

 • Speelschade herstellen
 • Vertidraineren
 • Rollen
 • Slepen
 • Bladruimen
 • Bemesten
 • Beregenen
 • Inzaaien
 • Doelmonden bijwerken
 • Verticuteren

Onderhoud van watergangen

Gebr. de Ronde onderhoudt al vele jaren voor gemeentes en bedrijven de watergangen. Het goed onderhouden van watergangen is van groot belang voor waterbeheer. In natte periodes kan overtollig water daardoor desgewenst afgevoerd worden en in droge periodes aangevoerd. Wij zorgen ervoor dat de planten in watergangen op de juiste hoogte afgesneden worden en we onderhouden ook de kanten en het talud. Bij het uitmaaien van watergangen wordt het in te zetten materieel nauwkeurig gekozen. Tractoren met maaiarm en slootbak, maaiboot of handmatig, elke watergang heeft zo zijn eigen onderhoud nodig. We zorgen daarnaast voor een gedegen verwerking van het maaisel. De planning en inzet van materieel wordt getoetst aan de schouwvoorschriften van het Waterschap.

 • Onderhoudwatergangen
 • Onderhoudwatergang

Onderhoud van struiken en bosplantsoen

Het onderhoud van struiken, sierbeplanting en/of bosplantsoen voert Gebr. de Ronde uit door onder andere het onkruidvrij houden van plantvakken, snoeien van beplanting, knippen van hagen en graskanten te steken.

Onkruikbestrijding

Onkruidbestrijden doen wij onder andere door het onkruid bestrijden door middel van onkruidbranden en met hetelucht-behandeling. Met behulp van deze machines wordt het onkruid een korte periode verhit. Door het verhitten van het onkruid zullen de cellen openbarsten en uitdrogen. Vervolgens verwelkt en verkleurt het onkruid en uiteindelijk sterft het af. Door regelmatige herhaling wordt ook de wortel van het onkruid uitgeput waardoor het onkruid helemaal verdwijnt.

Een schone leefomgeving geeft de gebruikers een goed gevoel. Men kan zich prettig voelen als straten en pleinen een schone aanblik geven. Dat is niet de enige reden om verhardingen regelmatig te vegen. Het vergroot de veiligheid en door te vegen wordt ook een belangrijke voedingsbodem voor onkruidgroei weggenomen. Gebr. de Ronde kan ook hiermee een zorg bij u wegnemen door met een doordacht veegregime het veegwerk voor u uit te voeren.