Het onderhoud van wegen, bermen, parkeerplaatsen en voet- en fietspaden is van belang om de kwaliteit van de openbare ruimte op peil te houden. Gebr. de Ronde voert al jarenlang projecten in wegenonderhoud uit in opdracht van provincies, gemeenten, bedrijven, particulieren en Rijkswaterstaat.

Gebr de Ronde beschikt over een mobiele onderhoudsploeg

Het merendeel van deze werkzaamheden is gericht op planmatig onderhoud (rationeel wegbeheer) en service onderhoud naar aanleiding van meldingen. Gebr. de Ronde heeft hiervoor onder meer een mobiele ploeg ter beschikking. Wanneer burgers iets melden aan gemeenten waarmee we samenwerken, bijvoorbeeld een los paaltje of losliggende tegels, dan komt onze mobiele ploeg langs om het te herstellen. Deze ploeg bestaat uit vakmensen die een moderne mobiele werkplaats ter beschikking hebben.

De werkzaamheden bestaan vaak uit ‘klein’ onderhoud, zoals de reparatie van (sier)bestrating. Zo hoeft niet gelijk de gehele straat herbestraat te worden. Bepaalde delen van de weg worden namelijk meer gebruikt (grotere slijtage) of zijn gevoeliger voor schade, waardoor ze eerder herstel behoeven. Het herstellen van rotondes is één van onze werkzaamheden. Dit doen wij door het bevestigen van nieuwe rotondeblokken aangevuld met koud asfalt. Het schuin oplopende middeneiland heeft nu weer een gedegen stevige rand. Gebr. de Ronde verzorgt ook het onderhoud van bermen, bijvoorbeeld het aanvullen van bermen, maaien van bermen, etc.

Herstelwerkzaamheden aan een rotonde