In Nederland is de buitenruimte door de jaren heen grotendeels door de mens vormgegeven. Met veel variatie in landelijke en stedelijke gebieden. Van grondwerk tot groenwerk, cultuurtechniek vraagt gedegen kennis en vaardigheid. Door vakbekwaam personeel en modern materiaal is uw opdracht in goede handen bij Gebr. de Ronde.

Aanleggen en onderhouden van paddenpoelen en reptielenvijvers

Gebr. de Ronde verzorgt de aanleg van paddenpoelen en/of reptielenvijvers en het ecologisch beheer hiervan. De leefomgeving van een paddenpoel is geschikt voor kikkers, padden en salamanders, maar ook voor sommige andere dieren zoals libellen. Bij de aanleg houden we een plaatselijke waterdiepte van 1 meter aan. Dat is diep genoeg voor amfibieën en libellenlarven om in de modder vorstvrij te overwinteren.

De helling van de oever laten we langzaam oplopen (niet steil). Hierdoor wordt de overgang tussen nat en droog groter en dit biedt ruimte voor een grote diversiteit aan planten. Hierdoor ontstaat een natuurlijk evenwicht. Daarnaast warmen de ondiepe delen van het water sneller op, ideaal voor amfibieën om eieren te leggen.

Aanleggen van Paddenpoelen en reptielenvijvers

Aanleggen van wadi’s (Water afvoer door drainage en infiltratie)

Voor de adequate afvoer van overtollig (regen)water legt Gebr. de Ronde Wadi’s (Water afvoer door drainage en infiltratie) aan, dit is een onderdeel van waterbeheer. Wadi’s fungeren als waterafvoer en -berging na forse regenbuien. Het doel is het vasthouden van regenwater (in de wadi) en het vervolgens te infiltreren in de bodem.

In oudere woonwijken kunnen bij heftige regenbuien problemen ontstaan met de riolering omdat het water niet snel genoeg afgevoerd wordt. Door wadi’s aan te leggen gaan we het teveel aan regenwater te lijf. Via een vernieuwd regenwaterriolering systeem wordt het regenwater afgevoerd worden naar de wadi’s waar het kan infiltreren in de bodem, of vertraagd worden afgevoerd naar het oppervlaktewater. Op deze manier voorkomen we dat schoon regenwater naar de rioolwater zuiveringsinstallatie gaat en tevens bereiken we dat het grondwater wordt aangevuld.

Bij de aanleg van nieuwe woonwijken kan de afvoer van huishoudelijk afvalwater en regenwater direct worden afgekoppeld. Het afvalwater gaat via de riolering, het hemelwater van verhard oppervlak wordt verzameld in wadi’s. Gebr. de Ronde verzorgt de aanleg van wadi’s bij het bouwrijp maken van woonwijken en vervolgens worden de wadi’s bij het woonrijp maken netjes afgewerkt en ingezaaid. De wadi’s zijn verbonden door drainbuizen en in plaats van straatkolken worden infiltratiekolken geplaatst.