Door jarenlange ervaring en kennis realiseert Gebr. de Ronde vakwerk op het gebied van straat- en rioolwerk. Of het nu nieuwe aanleg, reconstructie of herinrichting betreft, wij maken van uw bestratings- en/of rioolproject een succes. Ook voor het bouw-en woonrijp maken bent u bij ons aan het goede adres.

Gedurende werkzaamheden die plaatsvinden op of naast de openbare weg, zullen verkeersmaatregelen worden genomen volgens het Handboek wegafzettingen 96b van CROW. Waar nodig doet Gebr. de Ronde onderzoek naar ondergrondse kabels en leidingen via KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum). De graafmelding bepalingen die gesteld zijn in de WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten) worden in acht genomen.

Het aanleggen en onderhouden van straatwerk

Door professionele stratenmakers en het gebruik van moderne machines is Gebr. de Ronde in staat alle soorten straatwerk vakkundig uit te voeren. Nieuwe bestrating (ook sier), herbestrating, reparatie van straatwerk, wegverharding en het verrichten van service en onderhoud. Bij reconstructie van bestrating herstellen we alles in de oorspronkelijke staat, maar herinrichting is natuurlijk ook mogelijk. Bij herinrichting wordt gestreefd naar verbetering door bijvoorbeeld parkeervakken anders in te delen.

Een groot gedeelte van onze medewerkers heeft het diploma Straatmaker niveau 2 of 3 en daarnaast hebben we gecertificeerde leermeesters in dienst. De leermeester is de spil bij het opleiden van leerlingen tot vakbekwaam straatmaker. Maar om het gewenste resultaat te bereiken kom je er niet alleen met kennis en kracht, daarvoor heb je ook het juiste materieel nodig. Door middel van bijvoorbeeld onze hoogtemeter (laserapparatuur) wordt vastgesteld in hoeverre dient te worden afgegraven of opgehoogd om tot het gewenste grondprofiel te komen.

Machinaal straten vermindert de fysieke belasting

We trachten zoveel mogelijk machinaal te straten om de fysieke belasting van onze medewerkers te verminderen. We maken hierbij gebruikt van de innovatieve Tiger-Stone bestratingsmachine waarmee de straat/weg in één keer perfect (her)bestraat kan worden. De Tiger-Stone brengt ook direct de randafwerking aan. Het eindresultaat is dat de stenen meteen strak tegen elkaar liggen tussen de opsluiting. Daarnaast wordt gewerkt met een bandenkraan met diverse legklemmen en kleine laadschoppen, waar eveneens een legklem is bevestigd.

  • weg onderoud 1
  • Wegen onderhoud
  • Wegonderhoud
  • Riool en straat werk

Het aanleggen en onderhouden van rioleringen

Gebr. de Ronde legt rioleringen aan voor gemeentelijke opdrachtgevers. De riolen hebben als functie om regen- en/of afvalwater af te voeren. Bij de aanleg of vervanging van een riool zorgen wij daarna ook voor een nette bestrating.

Wanneer uit inspectie van de gemeente blijkt dat de riolering in een straat aan vervanging toe is, kan men voor reconstructie of herinrichting kiezen. Bij reconstructie van bestrating herstellen we alles in de oorspronkelijke staat. Bij herinrichting wordt gestreefd naar verbetering, door bijvoorbeeld de afvoer van water te bevorderen.

Voordat we werkzaamheden uitvoeren worden de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Om bijvoorbeeld te voorkomen dat we kabels of leidingen raken, wordt pas machinaal gegraven als de kabels en leidingen gevonden zijn. Zo wordt mogelijke overlast beperkt.

Een goede aanleg is belangrijk om verstopping en stankoverlast te voorkomen. Gebr. de Ronde zorgt voor de correcte verwijdering van het oude riool en afvoer naar een erkend verwerker. De nieuwe rioleringsbuis en/of straat- trottoirkolk wordt waterdicht aangebracht. Vervolgens wordt de riolering aangevuld en deugdelijk verdicht, waarna het in gebruik kan worden genomen.

wateroverlast
  • Bouw en woonrijp
  • Bouw en woonrijp maken

Bouw en woonrijp maken van de ondergrond

De diensten die Gebr. de Ronde verleent, van groen (groenvoorziening) tot grijs (straatwerk), komen terug in het bouw- en woonrijp maken, oftewel BRM en WRM. Wij zijn in staat de gespecialiseerde kennis per vakgebied te bundelen waardoor u kunt vertrouwen op een goed eindresultaat.

Voorafgaand aan de bouw van een woonwijk of nieuwe weg moet de grond eerst bouwrijp gemaakt worden voordat de eerste paal in de grond kan. Gebr. de Ronde kan hier aan bijdragen door bijvoorbeeld grondophoging en bouwweg aanleg. Daarnaast kunnen wij het rioolstelsel aanleggen tot en met de huisaansluiting. Het plaatsen van duikers, verbreden van watergangen en het plaatsen van beschoeiing is ook mogelijk.

Na de bouw moet de omgeving woonrijp gemaakt worden. Hierbij is het van belang wegverhardingen aan te brengen en te bestraten. Tevens kunnen we desgewenst diverse groenvoorzieningen aanleggen zoals parkbanken, afvalbakken, fietsparkeervoorzieningen en speelvoorzieningen. Het eindresultaat is een volwaardige woonstraat waar men met een gerust hart kan gaan wonen.