Bij Gebr. de Ronde hebben we onze kwaliteit geborgd doordat wij werken met een managementsysteem. Dit is een gecombineerd beheersysteem voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en groen. Door het systeem continu te verbeteren streven we naar een zo hoog mogelijk kwalitatief eindresultaat.

Uiteraard voldoen wij aan de gestelde eisen die van belang zijn bij het uitvoeren van werkzaamheden binnen onze specialisaties. Het kwaliteitssysteem is gecertificeerd conform onderstaande normeisen voor het aannemen en uitvoeren van werken op het gebied van aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen, boomverzorging, cultuurtechniek, wegenonderhoud, riool- en straatwerk. Deze certificatie wordt jaarlijks onderworpen aan een evaluatie.

Certificaat voor milieuzorg Gebr de Ronde

NEN-EN-ISO 14001:2015
voor milieuzorg
Download certificaat

Certificaat voor kwaliteitsbeheer Gebr de Ronde

NEN-EN-ISO 9001:2015
voor kwaliteitsbeheer
Download certificaat

Certificaat voor het beheer van VGM Gebr de Ronde

VCA** (2017/6.0)
voor het beheer van VGM
Download certificaat

Certificaat voor erkend vakmanschap in groenvoorziening Gebr de Ronde

BRL Groenvoorzieningen (2016)
voor erkend vakmanschap
in groenvoorzieningen
Download certificaat

Certificaat voor erkend vakmanschap in boomverzorging Gebr de Ronde

BRL Boomverzorging (2016)
voor erkend vakmanschap
in boomverzorging
Download certificaat

Certificaat voor CO2 bewust ondernemen Gebr de Ronde

CO2-Prestatieladder Niveau 5
voor CO2-bewust ondernemen
Download certificaat

De certificaten zijn uitgegeven door TÜV Nederland QA, erkend door de Raad van Accreditatie en de Stichting Groenkeur.