CO2 prestatieladder gebr de ronde

We zijn al weer even bezig in 2022, dus het is weer de hoogste tijd om terug te kijken op het afgelopen jaar en in het bijzonder naar de CO2 uitstoot in 2021.

Voor het jaar 2021 hadden wij ons tot doel gesteld de CO2-uitstoot van scope 1 gerelateerd aan het aantal machines/bedrijfswagens /vrachtwagens in 2021 met 0,75% te reduceren ten opzichte van 2020.
Hierbij geldt dat scope 1 de directe uitstoot betreft door bijvoorbeeld diesel-, benzine- of gasverbruik.
In onderstaande tabel wordt de gemiddelde uitstoot voor scope 1 in 2021 en 2020 berekend:

Gemiddele uitstoot scope 1
Scope en goep verbruik/ Uitstoot 2021 2020
Scope 1 510,02 501,76
Gem. aantal machines 48,38 46,25
Gem. aantal per machine 10,54 10,85

Duidelijk is te zien dat de gemiddelde uitstoot in 2021 gedaald is ten opzichte van 2020, met ongeveer 2,8%. Dit is een mooie verbetering van ons gestelde doel!

Een tweede doelstelling voor 2021 3 was het vergroten van de CO2 reductie door het leveren van groenstromen aan Reterra (voorheen Bruins en Kwast). De CO2 emissiereductie had in 2021 een omvang van 77 ton, terwijl deze in 2020 een omvang van 58 ton had.  In 2021 hebben we ruim 30% meer emissiereductie gerealiseerd!

In het komende jaar gaan we opnieuw projecten uitvoeren welke aangenomen zijn op basis van gunningsvoordeel. Het gaat hierbij om projecten voor de gemeente Wijdemeren, voor de gemeente Altena en voor de gemeente Zeist.

Net als in de afgelopen jaren zijn ook voor 2022 reductiedoelen en reductiemaatregelen opgesteld, deze zijn op onze website terug te vinden onder CO2-prestatieladder.

Gerelateerde berichten

  • Nieuwe website gebr de ronde

Bouwteam Vierheemskinderstraatje

Begin maart is het eerste persbericht vanuit de werkgroep Het Elisabeth Weeshuis en de Gemeente Culemborg naar buiten gebracht met betrekking tot het Bouwteam 'Vierheemskinderstraatje' waarin wij deelnemen. Hieronder kunt u het persbericht lezen: Vierheemskinderstraatje

  • Nieuwe website gebr de ronde

Ecologisch beheer bermen

In februari hebben diverse medewerkers van onze organisatie de basiscursus Kleurkeur gevolgd. Deze cursus, gegeven door de Vlinderstichting, draait om het ecologisch bermbeheer. Waarbij onder andere gekeken is naar de ecologische waarden van bermen, om

Ben je leerling en wil jij ons vak leren?

Gebr. de Ronde is een door Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en Volandis erkend leerbedrijf. Wij staan garant voor leermogelijkheden en een deskundige begeleiding. Ben jij een enthousiaste leerling die graag het vak wil leren in de