Nieuwe website gebr de ronde

In februari hebben diverse medewerkers van onze organisatie de basiscursus Kleurkeur gevolgd. Deze cursus, gegeven door de Vlinderstichting, draait om het ecologisch bermbeheer. Waarbij onder andere gekeken is naar de ecologische waarden van bermen, om de benodigdheden voor een goed beheer van bermen en naar de verschillende soorten machines die gebruikt worden voor het beheren van bermen.
Aansluitend hebben twee leidinggevenden in maart de gevorderdencursus Kleurkeur gevolgd, hierbij werd onder andere de nadruk gelegd op het beheerplan en het proces van vegetatietypen naar beheer.

Het ecologisch beheren van de groene buitenruimte komt steeds meer onder de aandacht van gemeentes. Ecologisch beheren van bermen, houdt in dat wordt nagedacht over de wijze van uitvoering en de gevolgen die de werkzaamheden hebben op de natuur, met als doel de biodiversiteit in de bermen te vergroten.

Gevolg hiervan kan zijn dat bepaalde stukken berm minder vaak, op een andere manier, of juist op een later moment worden gemaaid (bijvoorbeeld na het bloeien van de bloemen). Hierbij wordt wel opgemerkt dat het op bepaalde locaties kan voorkomen de bloeiende bloemen juist wel worden afgemaaid. Op deze locaties zijn specifieke zaadmengsels gebruikt en door het afmaaien van de bloeiende bloemen zorgen wij ervoor dat de bloemen nogmaals gaan bloeien. De bloemen bloeien dan langer door en hiermee wordt de totale bloeitijd verlengd.
Om de bermen niet te laten verruigen is het belangrijk dat er wel gemaaid wordt, maar te veel maaien heeft ook negatieve gevolgen. Door de Vlinderstichting wordt gefaseerd maaien als middenweg benoemd. Door niet alles weg te maaien, maar stukken te laten staan krijgt de fauna een grotere overlevingskans.
Niet op alle locaties is het ecologisch maaien toe te passen in verband met veiligheid en functionaliteit; denk bijvoorbeeld aan bermen in de buurt van kruisingen. In overleg met de gemeente stellen wij locaties vast waar het ecologisch maaien mogelijk is en waarbij de veiligheid van weggebruikers niet in het gedrang komt.

 

Gerelateerde berichten

  • Nieuwe website gebr de ronde

Bouwteam Vierheemskinderstraatje

Begin maart is het eerste persbericht vanuit de werkgroep Het Elisabeth Weeshuis en de Gemeente Culemborg naar buiten gebracht met betrekking tot het Bouwteam 'Vierheemskinderstraatje' waarin wij deelnemen. Hieronder kunt u het persbericht lezen: Vierheemskinderstraatje

  • Nieuwe website gebr de ronde

Ecologisch beheer bermen

In februari hebben diverse medewerkers van onze organisatie de basiscursus Kleurkeur gevolgd. Deze cursus, gegeven door de Vlinderstichting, draait om het ecologisch bermbeheer. Waarbij onder andere gekeken is naar de ecologische waarden van bermen, om

Ben je leerling en wil jij ons vak leren?

Gebr. de Ronde is een door Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en Volandis erkend leerbedrijf. Wij staan garant voor leermogelijkheden en een deskundige begeleiding. Ben jij een enthousiaste leerling die graag het vak wil leren in de