Nieuwe website gebr de ronde

10 mei 2023 – In 2022 hebben diverse medewerkers van onze organisatie de basiscursus Kleurkeur gevolgd. Deze cursus, gegeven door de Vlinderstichting, draait om het ecologisch bermbeheer. Waarbij onder andere gekeken is naar de ecologische waarden van bermen, om de benodigdheden voor een goed beheer van bermen en naar de verschillende soorten machines die gebruikt worden voor het beheren van bermen.
Aansluitend hebben twee leidinggevenden in maart van dat jaar de gevorderdencursus Kleurkeur gevolgd, hierbij werd onder andere de nadruk gelegd op het beheerplan en het proces van vegetatietypen naar beheer.

Het ecologisch beheren van de groene buitenruimte komt steeds meer onder de aandacht van gemeentes en van diverse lokale werkgroepen. Ecologisch beheren van bermen, houdt in dat wordt nagedacht over de wijze van uitvoering en de gevolgen die de werkzaamheden hebben op de natuur, met als doel de biodiversiteit in de bermen te vergroten

Gevolg hiervan kan zijn dat bepaalde stukken berm minder vaak, op een andere manier, of juist op een later moment worden gemaaid (bijvoorbeeld na het bloeien van de bloemen). Hierbij wordt wel opgemerkt dat het op bepaalde locaties kan voorkomen de bloeiende bloemen juist wel worden afgemaaid. Op deze locaties zijn specifieke zaadmengsels gebruikt en door het afmaaien van de bloeiende bloemen zorgen wij ervoor dat de bloemen nogmaals gaan bloeien. De bloemen bloeien dan langer door en hiermee wordt de totale bloeitijd verlengd.
Om de bermen niet te laten verruigen is het belangrijk dat er wel gemaaid wordt, maar te veel maaien heeft ook negatieve gevolgen. Door de Vlinderstichting wordt gefaseerd maaien als middenweg benoemd. Door niet alles weg te maaien, maar stukken te laten staan krijgt de fauna een grotere overlevingskans.
Niet op alle locaties is het ecologisch maaien toe te passen in verband met veiligheid en functionaliteit; denk bijvoorbeeld aan bermen in de buurt van kruisingen. In overleg met de gemeente stellen wij locaties vast waar het ecologisch maaien mogelijk is en waarbij de veiligheid van weggebruikers niet in het gedrang komt

Afgelopen hebben we voor Bloemrijk Beusichem-Zoelmond mee geholpen aan de voorbereidingen van het aanleggen van een bloemrijke berm in Beusichem. Nadat wij de berm hebben afgeroofd, zijn de vrijwilligers aan de slag gegaan met het egaliseren, zaaiklaar maken en zaaien van de bermen. Hiermee is een biodiverse berm ontstaan waar hopelijk veel insecten en vlinders in gaan leven!

 

Gerelateerde berichten

  • Nieuwe website gebr de ronde

Ecologisch beheer

10 mei 2023 - In 2022 hebben diverse medewerkers van onze organisatie de basiscursus Kleurkeur gevolgd. Deze cursus, gegeven door de Vlinderstichting, draait om het ecologisch bermbeheer. Waarbij onder andere gekeken is naar de ecologische

  • 22030 3

Vacature – Machinist Hyundai Midigraafmachine

Wil jij een afwisselende baan waarin je ook kan werken met machines? Dit is je kans! We zijn opzoek naar een machinist voor onze Hyundai Midigraafmachine met affiniteit met straatwerkzaamheden Takenpakket: - Zelfstandig werken met

  • Logo SKAO b

Voortgang CO2 Prestatieladder

13 februari 2023 - Net als andere jaren hebben wij begin 2023 de stand van zaken opgemaakt naar aanleiding van de CO2 prestatieladder. Hierbij is gekeken hoe het in 2022 is gegaan, hoe groot onze uitstoot