Nieuwe website gebr de ronde

15 september 2023 – Vanaf dinsdag 19 september is parkeerplaats Het Hof weer bereikbaar voor vergunninghouders. De parkeerplaats is bereikbaar via de Achterstraat en de Herenstraat.
Vanaf woensdag 20 september breken we het gedeelte van de Burgemeester Keestrasingel en het volgende gedeelte van de rijbaan eruit op Het Jach, dit zijn fase 4.3 en fase 5.2 op tekening.  Parkeren op Het Jach is dan ook tijdelijk niet mogelijk.
Vergunninghouders van Het Jach welke valt in zone 1 mogen daarom vanaf 19 september ook parkeren op alle parkeergelegenheden in zone 2 (Zie onderstaande afbeelding bij het bericht van 6 juli).

De tijdelijke bypass voor bewoners van appartementencomplex Het Jach 2 en de Buitenmolenstraat blijft tijdens marktdagen gehandhaafd.

 

 

11 september 2023 – Woensdag 13 september starten we met het opbreken van het eerste gedeelte (fase 4.1, zie onderstaande schets) van de werkzaamheden aan Het Jach. Vanuit de Buitenmolenstraat breken we de bestrating op tot aan de Burgemeester Keestrasingel. Op dit gedeelte gaan we direct aan de slag met het aanbrengen van het hemelwaterriool. Vervolgens brengen we dan de nieuwe bestrating aan.

Tijdens de werkzaamheden is het voor bewoners van appartementencomplex Het Jach 2 en vergunninghouders van parkeerterrein de Buitenmolenstraat om de parkeerplaats te bereiken via de Varkensmarkt.

Tijdens marktdagen, op dinsdag en zaterdag, kunnen zij gebruik maken van een tijdelijke bypass welke over het trottoir gaat aan de voorzijde van het appartementencomplex.

Bent u benieuwd hoe Het Jach eruit komt te zien?
Hieronder vindt u een link met een filmpje vanuit de gemeente Culemborg met een impressie van Het Jach als de werkzaamheden zijn afgerond. Impressie ontwikkeling vergroening Het Jach Culemborg – YouTube

De werkzaamheden aan Het Jach worden 24/7 gefilmd. De beelden worden uitsluitend gebruikt om de verandering van Het Jach zichtbaar te maken. In het filmpje is te zien hoe het stenen plein wordt omgezet in een parkachtige omgeving. Door de snelheid van de beelden, zijn mensen onherkenbaar. Ook worden de beelden verwijderd nadat ze niet meer nodig zijn. Voor vragen hierover kunt u mailen naar communicatie@culemborg.nl.

De werkzaamheden aan Het Jach worden 24/7 gefilmd. De beelden worden uitsluitend gebruikt om de verandering van Het Jach zichtbaar te maken. In het filmpje is te zien hoe het stenen plein wordt omgezet in een parkachtige omgeving. Door de snelheid van de beelden, zijn mensen onherkenbaar. Ook verwijderen we de beelden nadat ze niet meer nodig zijn. Voor vragen hierover kunt u mailen naar communicatie@culemborg.nl.

1 september 2023 – Op donderdag 7 september starten we met het opbreken van de bestrating in fase 3.2 en een gedeelte van fase 4.1, tot aan de kruising met de Buitenmolenstraat. Hierdoor is de parkeerplaats Het Hof tijdelijk niet bereikbaar. Wij verzoeken u vriendelijk om ervoor te zorgen dat uw voertuig op donderdag 7 september niet op de parkeerplaats Het Hof geparkeerd staat. We starten donderdag om 7:00 uur met fase 3.2 en is het niet meer mogelijk de parkeerplaats met uw voertuig te verlaten. Belangrijke mededeling voor vergunninghouders van Het Hof (zone 2): vergunninghouders van Het Hof kunnen tijdens deze fase weer parkeren in parkeerzone 1! Na oplevering van fase 3.2 is parkeerplaats Het Hof toegankelijk voor vergunninghouders via de Herenstraat.

Op woensdag 13 september wordt de kruising Het Jach/Buitenmolenstraat opgebroken. Bewoners van het appartementencomplex Het Jach 2 en vergunninghouders van parkeerplaats de Buitenmolenstraat kunnen de appartementen en de parkeerplaats aan de Buitenmolenstraat bereiken via de kruising Zandstraat/Varkensmarkt.

Fasering september 2023

Maandag 18 september is met tijdelijke verkeersmaatregelen het gedeelte vanaf de Buitenmolenstraat richting Het Jach weer bereikbaar. Bewoners van de appartementen en de vergunninghouders op de parkeerplaats kunnen dan dinsdag 19 september, tijdens de markt op de Varkensmarkt, via het tegelpad voor het appartementencomplex de parkeerplaatsen verlaten en bereiken.

De werkzaamheden aan Het Jach worden 24/7 gefilmd. De beelden worden uitsluitend gebruikt om de verandering van Het Jach zichtbaar te maken. In het filmpje is te zien hoe het stenen plein wordt omgezet in een parkachtige omgeving. Door de snelheid van de beelden, zijn mensen onherkenbaar. Ook verwijderen we de beelden nadat ze niet meer nodig zijn. Voor vragen hierover kunt u mailen naar communicatie@culemborg.nl.

 

24 augustus 2023 – Vanaf vandaag 16:00 uur is de binnenstad tijdelijk toegankelijk via Het Hof. In verband met de Culemborg Blues liggen onze werkzaamheden op vrijdag 25 augustus 1 dag stil.

Maandag 28 augustus zullen wij weer verder gaan met fase 3.1 van de werkzaamheden aan Het Hof. Wij zullen dan de bestaande rijbaan tussen de parkeerplaats en de achtertuin van de Everwijnstraat nummer 1 op gaan breken (zie onderstaande schets).

Fasering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De omleiding welke momenteel actief is, zal vanaf maandag 28 augustus ook weer gelden.

 

16 augustus 2023 – Vanaf donderdag 17 augustus gaan we het gedeelte op het parkeerterrein Het Hof tussen de ondergrondse container en de stadsmuur aanbrengen. Hierdoor is het achterste gedeelte van de parkeervakken tijdelijk alleen bereikbaar via het voorste gedeelte van de parkeerplaats. Uiterlijk donderdag 24 augustus zullen de werkzaamheden op het parkeerterrein afgerond zijn.

De kruising van de Herenstraat met de Everwijnstraat zal vanaf donderdag 17 augustus vanaf 16.00 uur weer bereikbaar zijn.

27 juli 2023 – De werkzaamheden aan het parkeerterrein van Het Hof zijn bijna afgerond. Vrijdag 28 juli zal het parkeerterrein weer worden opengesteld. Het laatste gedeelte straatwerk zal in fase 3.3 worden aangebracht. Het parkeerterrein blijft bereikbaar doormiddel van rijplaten.

Op maandag 14 augustus zullen we gaan starten met fase 2. Fase 2 is de kruising van het Hof met de Herenstraat en de Everwijnstraat. Tijdens fase 2 is het wat lastiger om de binnenstad te bereiken. Hiervoor wordt een omleiding ingesteld. Zie omleidingstekening hieronder. Fase 2 zal uiterlijk 24 augustus zijn afgerond. De werkzaamheden vormen dan ook geen belemmering voor de Culemborg Blues.

werkzaamheden parkeerterrein van het Hof

21 juli 2023 – De werkzaamheden aan het parkeerterrein Het Hof lopen richting het einde. De laatste werkzaamheden wordOpenstellen Het Hofen uitgevoerd en komende week worden alle puntjes op de i gezet.

Wij hebben dan ook besloten het eerste gedeelte van het parkeerterrein weer voor u toegankelijk te maken. In bijgevoegde tekening het groen gemarkeerde gedeelte waar u weer kunt parkeren vanaf vrijdag 21 juli 16:00 uur.

In het rood gemarkeerde gedeelte vinden nog de werkzaamheden plaats welke uiterlijk vrijdag 28 juli om 16:00 gereed zijn.

 

14 juli 2023 – Zoals u wellicht heeft gezien, als u langs het parkeerterrein van Het Hof bent gekomen, schieten de werkzaamheden op het parkeerterrein al aardig op. Ons streven is dan ook om de parkeerplaats vanaf 28 juli weer toegankelijk te hebben.

De inrit naar het parkeerterrein zal in fase 3.3 worden aangebracht. Om het parkeerterrein vanaf 28 juli toegankelijk te houden totdat we starten met fase 3.3 zullen wij zorgen voor tijdelijke maatregelen zodat u met uw motorvoertuig het parkeerterrein kunt betreden.

6 juli 2023 – Vanwege onvoorziene omstandigheden tijdens de extra werkzaamheden aan het slechte riool (welke vervangen wordt), zijn wij helaas genoodzaakt om het Zone indelinggehele parkeerterrein af te sluiten voor de duur van ca. 2 weken.
Hierdoor is het vanaf maandag 10 juli 7:00 uur t/m maandag 24 juli 7:00 uur niet mogelijk om op het parkeerterrein Het Hof te parkeren.

Parkeervergunning
Als afbeelding vindt u de lijst met de parkeerzone indeling van de gemeente Culemborg. Parkeerterrein het Hof valt in zone 2. Op alle parkeerplaatsen van zone 2 kunt u uw voertuig parkeren.
Als tegemoetkoming vanuit de gemeente Culemborg kunt u tijdens de afsluiting van Het Hof ook tijdelijk parkeren op de parkeerplaatsen van zone 1.

 

 

 

 

28 juni 2023 – Gisteren zijn wij gestart met de herinrichtingswerkzaamheden op Het Hof. Al vrij snel na de start van de werkzaamheden werd duidelijk dat er 20230628onvoorziene problemen zijn met het bestaande riool, waarop de gemeente heeft besloten het bestaande riool direct te vervangen.
Doordat het bestaande riool nu wordt vervangen, hoeft het nieuw aangebrachte straatwerk op een later tijdstip niet opnieuw worden open gebroken.

Dit betekent helaas dat we de planning en fasering hebben moeten aanpassen en houdt in dat wij de huidige afzetting gaan vergroten, zoals ook op bijgevoegde tekening is te zien.

Dit zorgt er helaas voor dat er minder parkeerplaatsen te gebruiken zijn tijdens de uitvoeringsperiode.

 

15 juni 2023 – Voor de gemeente Culemborg gaan we herinrichtingswerkzaamheden uitvoeren op Het Jach en Het Hof. Doel van de werkzaamheden is het creëren van een prettige verblijfplek in de binnenstad met veel groen. Tevens wordt ook de veiligheid voor automobilist en fietser vergroot en wordt aandacht besteed aan het beter bestand maken tegen hevige regenbuien.

De werkzaamheden zijn opgedeeld in twee percelen, waarbij gestart wordt op 27 juni met Het Hof. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken is er voor gekozen om het werkvak in zeven stappen op te knippen, zoals op de tekening hieronder is te zien.Het Hof

De werkzaamheden aan de parkeerplaats (fase 1.1 t/m 1.3) worden in week 31, op 1 augustus, opgeleverd. Daarna wordt 14 augustus gestart met fase 2, deze fase wordt op 24 augustus, net voor Culemborg Blues, afgerond. Op 28 augustus wordt gestart met fase 3.1 t/m 3.3. Deze werkzaamheden worden op 13 september (week 37) opgeleverd. Aansluitend wordt in die week gestart met de werkzaamheden aan Het Jach. Bij dit perceel is er voor gekozen om het werkvak in zes stappen op te knippen, zoals op onderstaande tekening is te zien.

Het Jach

De eerste werkzaamheden worden uitgevoerd aan de fases 4.1 t/m 4.3, welke afgerond worden op 5 oktober (week 40). Aansluitend worden de fases 5.1 t/m 5.3 uitgevoerd, waarna het werk op 10 november wordt opgeleverd.

Door de uitvoering van de werkzaamheden zijn in sommige fases er minder of geen parkeerplaatsen op Het Hof of op Het Jach beschikbaar.
Tijdens de uitvoeringsperiode worden omleidingsroutes ingesteld om de bereikbaarheid voor bewoners en winkeliers te waarborgen. Wanneer de fases 2, 4.1 en 4.2 worden uitgevoerd loopt de omleidingsroute via de Stationssingel, de Otto van Reesweg, de Ronde Haven en het Klein Buitenom. Wanneer de fases 5.2 en 5.3 worden uitgevoerd loopt de omleidingsroute via de Stationssingel, de Triosingel en de Burgemeester Keestrasingel. De routes worden met omleidingsborden aangegeven.

Gedurende de werkzaamheden zal wekelijks een update van de werkzaamheden in dit nieuwsbericht worden geplaatst.

Gerelateerde berichten

Voortgang investeringen 2023

19 september 2023 – In het eerste halfjaar van 2023 hebben we weer diverse investeringen gedaan, zoals de elektrische shovel. Daarnaast hebben we een volledig elektrische servicewagen aangeschaft. Deze Citroën ë-Jumpy, geleverd door Garage Knobbout

  • Nieuwe website gebr de ronde

Herinrichting Het Jach en Het Hof

15 september 2023 - Vanaf dinsdag 19 september is parkeerplaats Het Hof weer bereikbaar voor vergunninghouders. De parkeerplaats is bereikbaar via de Achterstraat en de Herenstraat. Vanaf woensdag 20 september breken we het gedeelte van

  • Nieuwe website gebr de ronde

Ecologisch beheer

10 mei 2023 - In 2022 hebben diverse medewerkers van onze organisatie de basiscursus Kleurkeur gevolgd. Deze cursus, gegeven door de Vlinderstichting, draait om het ecologisch bermbeheer. Waarbij onder andere gekeken is naar de ecologische