Reconstructie Paltzerweg

IS ER EEN PROJECT WAAR WIJ U BIJ KUNNEN HELPEN?

Reconstructie Paltzerweg

Voor de gemeente Zeist hebben wij hier werkzaamheden uitgevoerd aan de Paltzerweg. Het doel van het reconstrueren van de Paltzerweg was het creëren van een veilige situatie voor weggebruikers, fietsers en voetgangers.
De werkzaamheden ten behoeve van de reconstructie bestonden onder andere uit het verwijderen van de elementenverhardingen en groenvoorzieningen, het uitvoeren van grondwerkzaamheden en het aanbrengen van een hemelwaterriolering, elementenverhardingen en asfaltverhardingen.
De hemelwaterriolering bestond uit een infiltratieriool, waarbij de straatkolken zijn afgekoppeld van het vuilwaterriool. Hiermee hoopt de gemeente wateroverlast in de Paltzerweg te voorkomen.

Een aantal kenmerken:
– Aanbrengen van circa 800 m infiltratieriool (Ø 500 en Ø 300 mm)
– Aanbrengen van circa 5.200 m banden
– Aanbrengen van circa 1.900 m2 betonstraatstenen en -banden
– Aanbrengen van circa 1.400 ton asfalt
– Aanbrengen van circa 400 m2 streetprint
– Aanbrengen van circa 3.800 m2 halfverharding (Gravilyn)
– Aanbrengen van 300 m2 TTE roosters

  • 22015 6
  • 22015 1
  • 22015 3
  • 22015 4
  • 22015 5

Over het project

Datum

Mei 2022 – Oktober 2022

Opdracht van

Gemeente Zeist