Reconstructie Postweg en Montgomeryweg Soesterberg

IS ER EEN PROJECT WAAR WIJ U BIJ KUNNEN HELPEN?

Reconstructie Postweg en Montgomeryweg Soesterberg

De aanleiding van de werkzaamheden is de reconstructie van de bovengrondse inrichting en de aanleg infiltratieriool.
Het uit te voeren werk bestaat onder andere uit het verwijderen van de bestaand asfalt en elementenverharding, het uitvoeren van grondwerkzaamheden, het aanbrengen van zowel vuil- als hemelwater (infiltratiekratten) riolering, het aanbrengen van elementenverhardingen en betonverhardingen en het aanplanten van bomen, heesters en hagen.

Een aantal kenmerken:
– Aanbrengen van circa 600 m hoofdriool (VWA, HWA, IT)
– Aanbrengen van circa 3.300 m banden
– Aanbrengen van circa 1.100 m2 betonstraatstenen
– Aanbrengen van circa 4.200 m2 straatbakstenen
– Aanbrengen van circa 3.800 m2 betontegels
– Aanbrengen van 40 bomen
– Aanbrengen van circa 285 m2 betonverharding
– Ontgraven van circa 600 m3 grond uit cunet ten behoeve van een waterbuffer (wadi)

  • 22030 3
  • 22030 2
  • 22030 1
  • 22030 4

Over het project

Datum

September 2022 – Maart 2023

Opdracht van

Gemeente Soest