20210038 CO2 RGB NL Logo 150dpi

20 juni 2022 – Het eerste halfjaar van 2022 is al weer bijna afgerond. In het eerste kwartaal hebben we bijna 80 ton CO2 uitgestoten met onze werkzaamheden. Dit is een flinke daling ten opzichte van het eerste kwartaal in het basisjaar 2020. Deze daling wordt onder andere veroorzaakt door een verminderde inzet van de vrachtwagen en een daling in het gasverbruik.

Elk jaar stellen wij ten behoeve van de prestatieladder diverse documenten op, hiermee controleren wij of de grootte categorie van de organisatie nog passend is en of wij alle energiestromen binnen de organisatie nog in beeld hebben. Daarnaast wordt het energiemanagementactieplan vernieuwd. In dit plan is uitgewerkt welke doelen wij voor het komende jaar met betrekking tot onze reductie hebben gesteld en op welke manier wij deze reductie willen behalen (maatregelen). Het energiemanagementactieplan is op deze website onder het kopje MVO -> CO2 prestatieladder.

Op dit moment lopen er drie projecten aangenomen op basis van gunningsvoordeel CO2. Dit betreft projecten voor de gemeente Wijdemeren, gemeente Altena en gemeente Zeist.

Voor de gemeente Zeist zijn de werkzaamheden van dit project in het eerste kwartaal van 2022 gestart, waardoor er nog geen gegevens bekend zijn betreffende de uitstoot. Wel wordt op dit project gebruik gemaakt van onze eerste elektrische gazonmaaier! Hiermee wordt ons dieselverbruik flink verminderd. Daarnaast wordt ook het werk met de bosmaaier volledig elektrisch uitgevoerd.

Voor de gemeente Wijdemeren is eind maart het tweede uitvoeringsjaar afgerond. Naar aanleiding hiervan is opnieuw berekend hoeveel CO2 op dit project is uitgestoten. In de eerste twee uitvoeringsjaren is samen ruim 25 ton CO2 uitgestoten ten behoeve van dit project. Om onze uitstoot te verminderen hebben we diverse maatregelen getroffen, zoals het stallen van materieel op locatie en het optimaliseren van de werkrouting (om onnodige kilometers te voorkomen). Alle reductiemaatregelen hebben in deze twee jaren gezorgd voor een reductie van ruim 6 ton CO2!

Mean Green

Gerelateerde berichten

  • 20210038 CO2 RGB NL Logo 150dpi

Voortgang CO2 prestatieladder

27 februari 2024 - Ook aan het begin van 2024 hebben we de stand van zaken opgemaakt ten aanzien van de CO2 prestatieladder. We hebben gekeken naar hoe groot onze uitstoot in 2023 was, welke

Voortgang investeringen 2023

19 september 2023 – In het eerste halfjaar van 2023 hebben we weer diverse investeringen gedaan, zoals de elektrische shovel. Daarnaast hebben we een volledig elektrische servicewagen aangeschaft. Deze Citroën ë-Jumpy, geleverd door Garage Knobbout