Voortgang CO2-prestatieladder

18 mei 2020 - Al een paar weken geleden werd het eerste kwartaal van 2020 afgerond. Voor de CO2-prestatieladder stellen we, na het afronden van een kwartaal, een overzicht op van de uitstootcijfers.
 
Aan het begin van het jaar wordt vastgesteld welke energiestromen en energieverbruikers binnen de organisatie aanwezig zijn en op basis daarvan wordt per energieverbruiker (denk aan de vrachtwagen, de verwarming) onderzocht hoe groot de bijbehorende energiestromen (denk aan diesel of gas) zijn. De gegevens worden berekend op basis van meterstanden, leveringsbonnen of facturen.
 
Om de gegevens inzichtelijk te maken hebben wij een Excel bestand waar elk kwartaal alle gegevens in genoteerd worden. Het bestand rekent op basis van de CO2-emissiefactoren uit hoe groot de uitstoot in dat kwartaal was. Deze gegevens zijn in onderstaand overzicht verwerkt.
 
20200518
 
In april zijn wij gestart met een project voor de gemeente Wijdemeren. Dit project is aangenomen op basis van CO2-gerelateerd gunningsvoordeel. Het project betreft de raamovereenkomst “aanplant bomen en nazorg geplante bomen”.
 
De eerste werkzaamheden welke wij hier hebben uitgevoerd betrof het aanplanten van nieuwe bomen op diverse locaties in de gemeente. Tijdens de werkzaamheden wordt door de betrokken medewerkers het dieselverbruik per gebruikte machine bijgehouden om zo inzicht te krijgen in de uitstoot op dit project. Daarna kunnen aanvullende maatregelen bedacht worden om de uitstoot te verminderen. 
 
 
 
 

Herinrichten paden Noorderveld

02-04-2020 Begin dit jaar zijn wij voor de gemeente Nieuwegein gestart met het herinrichten van de paden op begraafplaats Noorderveld. Hiervoor hebben we onder andere de oude paden verwijderd en nieuwe paden met grauwacke en metalen kantopsluiting aangebracht. Dit zorgt voor een mooi beeld op de begraafplaats.
 
Aansluitend heeft de gemeente gevraagdom op de begraafplaats aanwezige grond te zeven. Wij hebben met de trommelzeef Van Schaik Grondverzet de aanwezige grond vrijgemaakt van onder andere wortels, puin en andere bodemvreemde materialen.
 
Het eindresultaat is schone, verwerkbare grond, die direct op de begraafplaats is toegepast, zoals ook op onderstaande foto te zien.

20200325Nieuwegein2.jpg20200325Nieuwegein1.jpg

Nieuwe MF 77915 S VT met Euro 5 motor

06-03-2020 - Als één van de eerste bedrijven in Nederland zijn wij de eigenaar geworden van een Massey Ferguson met een Stage V motor. Dit is de hoogste emissiestandaard die voor tractoren beschikbaar is. Hiermee worden de uitlaatemissies nog verder verminderd.
 
De tractor is uitgerust met een vario versnellingsbak, dit houdt in dat het een automaat is. Dit zorgt voor een beter rijcomfort tijdens de zeer wisselende werkzaamheden.
 
Op de tractor is een Herder Grenadier PRO aangebouwd, welke zo is aangebracht dat de tractor voldoet aan de door de RDW gestelde eisen qua hoogte en zicht.
 
Het komende maaiseizoen kunt u de tractor met Herder en Veenhuis opvangwagen weer tegenkomen in onder andere de gemeente Zeist en de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Wij hopen weer op veel veilige maaikilometers!
 

Aanpak wateroverlast gemeente Utrechtse Heuvelrug

20-03-2020 - Voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben wij al meerdere mooie projecten mogen uitvoeren. Momenteel zitten we in de afrondende fase van het eerste deelgebied van het project "Terugdringen wateroverlast Amerongen" en hebben daarmee de eerste grootste knelpunten van wateroverlast opgelost in Amerongen. Deze wateroverlast ontstaat doordat Amerongen aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug ligt en veel water naar het laagste deel stroomt. In onderstaand krantenartikel uit het Gemeentenieuws Utrechtse Heuvelrug is duidelijk uitgelegd wat de situatie is en hoe wij dit in samenwerking met de gemeente proberen te verhelpen. Ook deze werkzaamheden hebben wij weer naar volle tevredenheid van de opdrachtgever en de betrokken bewoners uitgevoerd! 

Gebr. de Ronde 65 jaar

4-03-2020 Afgelopen maand bestond ons bedrijf alweer 65 jaar!
 
Mede-oprichter W.P. de Ronde (Mas) is inmiddels 93 jaar en heeft nog steeds veel interesse in het bedrijf van zijn 5 zoons. Op 22-jarige leeftijd fietste Mas elke dag vanuit Beusichem naar de Fruitteeltschool in Geldermalsen. Daarnaast volgde hij avondlessen bij de Land- en Tuinbouwschool, want Mas wilde graag werken in de natuur. Mas werkte al 10 jaar samen met zijn broer Henk bij het loonwerkersbedrijf van Bekkum. Toen dat personeelsbestand moest inkrimpen besloten Henk en Mas dat de tijd rijp was om een eigen bedrijf te starten. Beiden werkten op zaterdag voor zichzelf, waarbij ze de boomgaarden van particulieren verzorgden. Zo waren ze al actief in het snoeien en spuiten van de fruitbomen en het plukken van het fruit.
 
In februari 1955 startten Henk en Mas het loonwerkersbedrijf Gebroeders de Ronde. De twee broers hadden beide verschillende kwaliteiten, welke elkaar goed aanvulden. Ze werkten hard en zorgden er samen voor dat het werk voor elkaar kwam. Al snel bouwden de broers zo een vaste klantenkring op, want de particulieren wisten wat ze aan de twee hadden.
 
Na verloop van tijd is het bedrijf zich meer gaan richten op groenvoorzieningen en het onderhoud van wegen. In de jaren 80 kwam ook de tweede generatie in het bedrijf werken en namen zij langzamerhand het familiebedrijf over. Waarbij het bedrijf groeide, in zowel het aantal medewerkers als de verschillende specialisaties.
 
De positieve waarden betrouwbaar, betrokken en degelijk zijn door Henk en Mas aan de volgende generatie doorgegeven. De vijf broers, ieder met zijn eigen kwaliteiten, werken al jaren met veel passie en plezier samen en ook de volgende generatie werkt al hard mee binnen het bedrijf. De inzichten van de vorige generatie worden gecombineerd met de potentie van de volgende generatie en dat maakt Gebroeders de Ronde tot een uniek familiebedrijf.
 
Dit artikel is ook gepubliceerd in de Zakengids. Wij danken de Zakengids voor publicatie en danken alle belangstellenden voor de mooie berichten die wij hierdoor hebben ontvangen.