Gebr. de Ronde vanaf 28 juli t/m 17 augustus beperkt bereikbaar

19 juli 2014 - Wegens vakantie is Gebr. de Ronde vanaf 28 juli tot en met 17 augustus zeer beperkt bereikbaar. Na deze periode nemen wij, indien gewenst, zo spoedig mogelijk contact met u op.
 
Wij wensen u alvast een fijne vakantie toe!

Gebr. de Ronde bord 1

Nazorg in Leusden

4 juli 2014 - Van juni tot december 2013 heeft Gebr. de Ronde het project 'Herinrichting van de Hamersveldseweg-Noord' uitgevoerd voor de Gemeente Leusden. Het werk bestond onder meer uit rioolwerkzaamheden en het aanbrengen van bestratingen en straatmeubilair. Om u een beeld te geven over de omvang staan in de afbeelding hieronder een aantal cijfers weergegeven. We hebben het project, volgens bestek, in december 2013 opgeleverd.
 
Als onderdeel van onze nazorg is een Kwaliteitsbewaker van Gebr. de Ronde het werk onlangs gaan controleren. Meer dan een half jaar later ziet het er keurig uit, zie onderstaande foto's. Het doel van adequate controle is, indien nodig, onderhoud plegen en de conditie van een werk handhaven.
 

Cijfers bestek Leusden 2013Bestek Leusden 1Bestek Leusden 2

Werkzaamheden Admiralengracht vorderen

Juni 2014 - In opdracht van Stadsdeel West, Gemeente Amsterdam, is Gebr. de Ronde in januari gestart met de gefaseerde herinrichting van de Admiralengracht. Het werk bestaat onder andere uit het opbreken van wegverhardingen, het verwijderen van straatmeubilair en een gedegen verwerking hiervan. We voeren grondwerk uit en vervolgens wordt volgens bestek de nieuwe bestrating aangebracht. Er vinden diverse soorten groenvoorzieningen plaats, waaronder de aanleg van plantvakken met vaste planten volgens het Green to Colour concept.
 
De werkzaamheden zijn gestart vanaf de Postjesweg en bewoners van de afgeronde gedeelten kunnen weer uitkijken op een nette straat. We hebben als doel om dit project in de derde week van december op te leveren. Op de foto hieronder ziet u onze medewerker machinaal straten.
 
Werkzaamheden Admiralengracht 2014
 
 

Ron heeft Flora- en faunawet niveau 2 behaald!

30 juni 2014 - Op 20 mei jongstleden heeft onze medewerker Ron met succes deelgenomen aan het examen ''Zorgvuldig handelen Flora- en faunawet, niveau: opzichter/uitvoerder bestendig beheer (niv. 2 BB)''. Om het certificaat te behalen volgde hij een tweedaagse cursus. Dag 1 bestond uit basiskennis Flora & Fauna wet en natuurbeschermingswet, het herkennen van 25 soorten flora en fauna, beschermde soorten, verboden uit de Flora & Fauna wet, zorgvuldig handelen, vrijstelling, gedragscode en ontheffing.
 
Op dag 2 werden een aantal onderdelen van dag 1 herhaald, daarnaast moest hij aantoonbaar zorgvuldig handelen in een werkinstructie, casussen maken en afsluitend het examen afleggen. Vorige week werd de uitslag bekend en ontving Ron het certificaat. Namens Gebr. de Ronde gefeliciteerd met het behaalde resultaat! Ron is onze tweede medewerker met het Flora- en fauna niveau 2 certificaat.

 

20140627 171139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderhoudswerkzaamheden Culemborg afgerond

April 2014 - Gebr. de Ronde is sinds 16 december 2013 bezig geweest met onderhoudswerkzaamheden voor de gemeente Culemborg. Dit onderhoud bestond onder andere uit het aanbrengen van wegverharding en herbestrating. De werkzaamheden werden uitgevoerd op de Amstelsingel, Bereklauw, Jachthaven, Sleutelbloem, Achter de Vismarkt, Pinksterbloem, Heimanslaan en de Rijkstraatweg. Volgens planning zijn eind april de laatste straten opgeleverd, zie onderstaande foto van het eindresultaat in de Pinksterbloem.  
 
Pinksterbloem Culemborg 2014