Duurzame energie door middel van zonnepanelen!

19 augustus 2014 - In de zomer zijn 160 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van de bedrijfsloods van Gebr. de Ronde door SolSolutions. Met deze investering voert Gebr. de Ronde al vóór het behalen van de CO2-Prestatieladder een CO2-reductiedoelstelling uit. Rekening houdend met het aantal zonuren en de stand van de zon is de verwachte opbrengst zo'n 36.000 kWh. Dit komt erop neer dat het elektriciteitsverbruik van Gebr. de Ronde volledig gecompenseerd wordt met de opgewekte energie! 
 
Bedrijfsleider Henk de Ronde stelt: ''De investering komt voort uit het beleid van Gebr. de Ronde dat duurzaamheid nastreeft. We streven niet alleen naar duurzaamheid met betrekking tot het milieu, maar eveneens naar een duurzame relatie met de opdrachtgever. Door een betrouwbare partner te zijn en het leveren van vakwerk tracht Gebr. de Ronde dit te bewerkstelligen.''
 
Zonnepanelen Gebr de Ronde 1Zonnepanelen Gebr de Ronde 3Zonnepanelen Gebr de Ronde 2

Gebr. de Ronde vanaf 28 juli t/m 17 augustus beperkt bereikbaar

19 juli 2014 - Wegens vakantie is Gebr. de Ronde vanaf 28 juli tot en met 17 augustus zeer beperkt bereikbaar. Na deze periode nemen wij, indien gewenst, zo spoedig mogelijk contact met u op.
 
Wij wensen u alvast een fijne vakantie toe!

Gebr. de Ronde bord 1

Ron heeft Flora- en faunawet niveau 2 behaald!

30 juni 2014 - Op 20 mei jongstleden heeft onze medewerker Ron met succes deelgenomen aan het examen ''Zorgvuldig handelen Flora- en faunawet, niveau: opzichter/uitvoerder bestendig beheer (niv. 2 BB)''. Om het certificaat te behalen volgde hij een tweedaagse cursus. Dag 1 bestond uit basiskennis Flora & Fauna wet en natuurbeschermingswet, het herkennen van 25 soorten flora en fauna, beschermde soorten, verboden uit de Flora & Fauna wet, zorgvuldig handelen, vrijstelling, gedragscode en ontheffing.
 
Op dag 2 werden een aantal onderdelen van dag 1 herhaald, daarnaast moest hij aantoonbaar zorgvuldig handelen in een werkinstructie, casussen maken en afsluitend het examen afleggen. Vorige week werd de uitslag bekend en ontving Ron het certificaat. Namens Gebr. de Ronde gefeliciteerd met het behaalde resultaat! Ron is onze tweede medewerker met het Flora- en fauna niveau 2 certificaat.

 

20140627 171139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazorg in Leusden

4 juli 2014 - Van juni tot december 2013 heeft Gebr. de Ronde het project 'Herinrichting van de Hamersveldseweg-Noord' uitgevoerd voor de Gemeente Leusden. Het werk bestond onder meer uit rioolwerkzaamheden en het aanbrengen van bestratingen en straatmeubilair. Om u een beeld te geven over de omvang staan in de afbeelding hieronder een aantal cijfers weergegeven. We hebben het project, volgens bestek, in december 2013 opgeleverd.
 
Als onderdeel van onze nazorg is een Kwaliteitsbewaker van Gebr. de Ronde het werk onlangs gaan controleren. Meer dan een half jaar later ziet het er keurig uit, zie onderstaande foto's. Het doel van adequate controle is, indien nodig, onderhoud plegen en de conditie van een werk handhaven.
 

Cijfers bestek Leusden 2013Bestek Leusden 1Bestek Leusden 2

Werkzaamheden Admiralengracht vorderen

Juni 2014 - In opdracht van Stadsdeel West, Gemeente Amsterdam, is Gebr. de Ronde in januari gestart met de gefaseerde herinrichting van de Admiralengracht. Het werk bestaat onder andere uit het opbreken van wegverhardingen, het verwijderen van straatmeubilair en een gedegen verwerking hiervan. We voeren grondwerk uit en vervolgens wordt volgens bestek de nieuwe bestrating aangebracht. Er vinden diverse soorten groenvoorzieningen plaats, waaronder de aanleg van plantvakken met vaste planten volgens het Green to Colour concept.
 
De werkzaamheden zijn gestart vanaf de Postjesweg en bewoners van de afgeronde gedeelten kunnen weer uitkijken op een nette straat. We hebben als doel om dit project in de derde week van december op te leveren. Op de foto hieronder ziet u onze medewerker machinaal straten.
 
Werkzaamheden Admiralengracht 2014