Hercertificatie CO2-prestatieladder niveau 5

18-04-2019 Eind maart heeft de hercertificatie-audit plaatsgevonden voor de CO2-prestatieladder niveau 5. Met trots kunnen wij melden dat wij met goed gevolg deze audit hebben afgerond. Hiermee hebben wij onze certificaat op niveau 5 verlengd!
                                                                                                                                              
 
Naar aanleiding van de audit zijn een aantal verbeterpuntjes voorgesteld, waaronder het beschrijven van ons beleid op de website. Deze was nu vrij summier beschreven en stond in stukjes verspreid op de website. Dit is direct aangepast, waardoor deze ons beleid onder het kopje MVO terug te vinden is.
 
Vorige week maandag was de start van een nieuw kwartaal, waardoor we de uitstootcijfers van het eerste kwartaal in kaart hebben gebracht. In onderstaand overzicht zijn de gegevens over kwartaal 1, 2019 te vinden.
De totale uitstoot in deze periode betrof 87,34 ton CO2. In vergelijking met vorig jaar is dit een daling ruim 14 ton CO2! We hopen dat we deze trend de komende kwartalen door kunnen zetten.
 
Naamloos

Gebr. de Ronde in het nieuws

27 februari 2019 - Gebr. de Ronde heeft een nieuw project aangenomen in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het gaat om de herinrichting van de Koenestraat in Amerongen. Aan de Koenestraat worden nieuwe verkeersplateau's aangelegd op de kruisingen. Deze plateau's worden voorzien van een nieuw afwateringssysteem. Ook worden de trottoirs onder handen genomen. Op de hoeken van de trottoirs zullen de banden verhoogd worden, zodat de voetgangers minder last zullen hebben van fietsers op het voetpad.

Zie onderstaand bericht in Nieuwsblad de Kaap, geschreven door Wilco Willemse.

Op de foto: Wethouder Gerrit Boonzaaijer (links) en projectleider Kees van Zutphen buigen zich over de plannen voor de Koenestraat.

 

Koenestraat eindelijk op de schop

25-02-2019, 06:23 | Van de redactie

AMERONGEN De verkeerssituatie op de Koenestraat is al jarenlang onderwerp van gesprek. Nu gaat er dan eindelijk een start gemaakt worden aan de herinrichting er van. Dit alles om de verkeersstroom te optimaliseren. De werkzaamheden starten op 11 maart en de week er voor, op maandag 4 maart, nodigt de gemeente belangstellenden uit voor een inloopmiddag.

De Koenestraat is een drukke straat in Amerongen. De supermarkt van het dorp ligt aan deze weg en dat brengt de nodige drukte met zich mee. Niet alleen van winkelend publiek, maar ook van de bevoorrading. En ook doorgaand verkeer richting Overberg en Scherpenzeel en vice versa gebruikt deze straat.

Daar komt bij dat de Koenestraat onderaan de Amerongse Berg ligt, een waar walhalla voor wielrenners, toerrijders en moutainbikers, zodat er bij mooi weer ook veel fietsers op de weg zijn. Al die verkeersstromen samen zorgen voor grote drukte en daar is de huidige inrichting niet op berekend.

PARTICIPATIE 
De afgelopen jaren is de gemeente met verschillende inspraakrondes in gesprek geweest met omwonenden, winkeliers en andere belanghebbenden. Verantwoordelijk wethouder is Gerrit Boonzaaijer: ,,Dit project ligt er al een tijdje en heb ik afgelopen jaar overgenomen van de vorige wethouder. Dat er iets moest gebeuren, was duidelijk. En participatie werkt in dit soort projecten prima. Ik denk dat we in samenspraak met de belanghebbenden een mooi plan hebben liggen wat nog voor de zomervakantie afgerond wordt."

SJEZEN
De vraag vanuit omwonenden om een veiliger Koenestraat was helder. Boonzaaijer: ,,Met grote drukte ontstonden onveilige situaties. Zo is er bekend dat fietsers het liefst zo min mogelijk snelheid verliezen als ze 'bergaf' sjezen. Om overig verkeer op de weg te mijden, wordt dan de stoep gebruikt. Wandelaars op die stoep hebben daar veel overlast van. In de nieuwe situatie worden de stoepbanden opgetrokken op de hoeken, waardoor fietsers veel minder makkelijk de stoep op kunnen. Dat moet bijdragen aan een veiliger gevoel van aanwonenden en wandelaars."

VIER-ZES WEKEN 
Het eerst wordt de kruising Jan van Zutphenweg/Holleweg aangepakt, daar waar de Bergweg over gaat in de Koenestraat. Projectleider vanuit de gemeente is Kees van Zutphen: ,,De werkzaamheden daar duren vier tot zes weken, doorgaand verkeer naar Overberg is dan vanuit Amerongen niet mogelijk via de Bergweg. We beginnen daar expres als eerst, zodat de weg weer open kan voor het toeristisch seizoen van start gaat. We kijken nog wel naar de mogelijkheid om voor fietsers een doorgang te maken."

REGENWATERPROOF
Samen met de herinrichting worden ook aanpassingen gedaan voor het project 'Amerongen Regenwaterproof'. Van Zutphen: ,,Tegelijkertijd met de aanleg van nieuwe verkeersplateaus, wordt er een nieuw afwateringssysteem gemaakt. Bij deze kruising komt veel regenwater vanaf de berg Amerongen in en daarom leggen we daar opvangputten en infiltratiebuizen. Dat doen we bij elk kruispunt wat we het komende halfjaar aanpakken."

INFORMATIE 
De gemeente nodigt alle inwoners van Amerongen en Overberg uit voor de inloopmiddag op maandag 4 maart, van 16.00 tot 19.00 in Allemanswaard. Daar zijn de wethouder en projectleider ook aanwezig om tekst en uitleg te geven, samen met de aannemer van het project, Gebr. De Ronde uit Beusichem.

 

 

Gebr. de Ronde in de prijzen gevallen bij Marktdag GWW, Amsterdam

20 november 2018 - Afgelopen dinsdag 6 november waren wij te gast bij de Marktdag GWW van de gemeente Amsterdam. De marktdag is de gelegenheid voor de gemeente om in gesprek te gaan met aannemers, advies- en ingenieursbureaus over de voorbereiding en uitvoering van projecten, het verbeteren van de gemeentelijke marktbenadering en het vergroten van het rendement voor zowel gemeente als de markt. Daarnaast kijkt de gemeente ook vooruit tijdens de marktdag, naar welke opgaven er staan te komen en welke overkoepelende thema’s de opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar verbinden.
 
Aan het einde van de bijeenkomst wordt door de gemeente de ‘Marktdag’-bokaal uitgereikt. Een bokaal als blijk van waardering en tevredenheid van de Gemeente Amsterdam. Gebr. de Ronde was genomineerd voor deze bokaal, doordat wij door de projectleiding waren voorgedragen voor de goede resultaten van de werkzaamheden die wij in het afgelopen jaar hebben uitgevoerd in de gemeente. 
 
De verrassing was groot toen Henk de Ronde, namens Gebr. de Ronde de bokaal in ontvangst mocht nemen! We zijn ontzettend trots op het winnen van deze bokaal en willen de projectleiders en de gemeente danken voor deze erkenning. Daarnaast willen wij natuurlijk al onze medewerkers bedanken voor hun inzet!
 

CO2-prestatieladder in 2018

22 februari 2019 - We zijn al weer een aantal weken in 2019, dus de balans over 2018 wat betreft de CO2-prestatieladder kan worden opgemaakt. In 2018 is onze CO2 uitstoot gestegen naar ruim 516 ton CO2.

Om de uitstootcijfers van de afgelopen jaren te vergelijken wordt jaarlijkse de gemiddelde uitstoot per machine berekend. In onderstaande tabel is te zien dat deze flink is gedaald; van 12,56 in 2015 naar 11,49 in 2018.

In 2018 is door onze zonnepanelen weer veel groene stroom opgewekt; bijna 36.000 kWh. Dit betekent dat ook in 2018 het elektriciteitsverbruik van Gebr. de Ronde volledig gecompenseerd wordt met de opgewekte energie!

Elk jaar pakken wij verschillende reductiemaatregelen op om onze uitstoot steeds verder terug te dringen. Graag willen wij u vragen om met ons mee te denken om de uitstoot nog verder terug te dringen.

Heeft u een tip of een idee voor ons, dan horen wij het graag! We zullen de beste inzending belonen met een klein presentje! U kunt meedoen door uw idee aan ons te mailen, dit kan aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tips en ideeën zijn altijd welkom, maar als u mee wilt doen voor het beste idee, dan ontvangen wij deze graag voor 1 maart 2019.

Voortgang CO2-prestatieladder

24 oktober 2018 - De werking van de prestatieladder binnen onze organisatie wordt elk half jaar beoordeeld. Er wordt onder andere gekeken naar de vastgestelde actiepunten uit de directiebeoordeling en naar de uitstoot in het eerste half jaar, waarbij deze wordt vergeleken met de uitstoot in eerdere jaren, daarnaast wordt beoordeeld of voldoende gecommuniceerd is en of actief is geparticipeerd bij initiatieven. 

In het eerste half jaar van 2018 zijn alle in de directiebeoordeling vastgestelde actiepunten uitgevoerd, zo is een doelstelling opgesteld naar aanleiding van de ketenanalyse en is een toolbox gepland en gehouden over het onderwerp “Economisch rijden”. Hierbij werden de medewerkers vragen gesteld met betrekking tot de meest gewenste rijstijl, zoals: In welke versnelling rijd je op een 50 km weg? Je gaat je bandenspanning controleren, wanneer doe je dit?

De totale uitstoot in het eerste half jaar van 2018 bedroeg 251 ton CO2. Dit is een absolute toename van ongeveer 40 ton CO2 ten opzichte van 2015, maar relatief gezien is in 2018 een afname gerealiseerd ten opzichte van 2015; wanneer namelijk de uitstoot per aantal machines wordt berekend neemt de uitstoot per machine af. Op de speciale pagina op onze website is de gehele samenvatting van de uitgevoerde beoordeling te vinden.

Zoals u misschien heeft gemerkt zijn er in de laatste periode geen nieuwsbrieven verstuurd. Dit komt door wijzigingen in de wet (AVG). Wilt u toch op de hoogte gehouden worden? Meldt u dan aan per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Heeft u na het lezen van de beoordeling nog vragen of heeft u juist ideeën om onze uitstoot nog verder te verminderen, dan horen wij dit natuurlijk graag! U kunt contact opnemen met ons per telefoon op 0345 501770 of per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..