Opleidingen

25 januari 2018 - Gebr. de Ronde hecht veel waarde aan de kennis en kunde van de medewerkers. Om deze kennis en kunde op peil te houden en uit te breiden worden medewerkers in de gelegenheid gesteld om cursussen te volgen. In de afgelopen periode zijn door medewerkers een aantal cursussen gevolgd
 
Rijtraining Het Nieuwe Rijden
Het terugdringen van brandstofverbruik is onze belangrijkste doelstelling op het gebied van de CO2-prestatieladder. Onze vrachtwagen is een grote bron van uitstoot, daarom hebben onze chauffers een rijoptimalisatie training gevolgd. Deze cursus heeft als doel het aanleren van een rijstijl welke brandstofverbruik terugdringt, maar ook de kosten door slijtage of schade voorkomt.
 
BHV
Binnen onze organisatie hebben wij een aantal BHV'ers die in geval van nood weten hoe er gehandeld moet worden. Om te voorkomen dat de kennis of kunde wegzakt, volgen onze BHV'ers elk jaar een herhalingscursus. Tijdens deze cursus is met de deelnemers behandeld hoe ze moeten reageren in geval van nood, bijvoorbeeld door het blussen van een brand of door het ontruimen van een gebouw. Daarnaast hebben ze tijdens de cursus geoefend met reanimeren en is uitleg gegeven over het gebruik van een AED.
 
Veilig werken langs de weg
Elke dag werken onze medewerkers langs de weg. Hierbij is veiligheid van groot belang. Daarom volgen de operationele medewerkers ééns in de vijf jaar een cursus waarbij het veilig werken langs de weg centraal staat. Afgelopen week was het voor een aantal medewerkers weer tijd om deze cursus te volgen. In deze cursus werd onderandere stilgestaan bij de ARBO-wet, verantwoordelijkheden, opbouw van verkeersmaatregelen en hulpmiddelen voor bebakening.
 
Leermeester niv. 1 t/m 3 nascholing
Om de leerling straatmakers/oppermannen binnen onze organisatie goed te kunnen begeleiden hebben wij een Leermeester in dienst. Deze Leermeester neemt om het jaar deel aan nascholing. Dit jaar werd tijdens de nascholing gesproken over de examen methode en over duurzame inzetbaarheid. Een zeer actueel thema waar onze Leermeester onze leerlingen nu in kan begeleiden.
 
We feliciteren alle medewerkers met het behalen van de door hen gevolgde cursus! 
 
Wegafzetting
 
 
 
 
 

Prettige Feestdagen

20 december 2017 - Wegens de feestdagen zijn wij tot 8 januari 2018 beperkt bereikbaar. Na deze periode nemen we, indien gewenst, zo spoedig mogelijk contact met u op.
 
Gebr. de Ronde wenst u fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
 

Project Zevenbanseweg te Nieuwendijk

3 oktober 2017 - In de periode voor de bouwvak is in de gemeente Werkendam gestart met de werkzaamheden ten behoeve van het project “Maatregelen kern Nieuwendijk - Zevenbanseweg”. Het betrof hier onder andere het verrichten van grondwerkzaamheden en het aanbrengen van bestrating. De werkzaamheden zijn onderstaand samengevat in een aantal kerncijfers:
- het aanbrengen van riool ca. 205 m1 
het plaatsen van kolken  ca. 16 stuks
het uitvoeren van grondwerk  ca. 3.400 m3 
het aanbrengen van bestrating  ca. 1.200 m2 
Het project is voor de bouwvak afgerond, onderstaand ziet u een kleine impressie van het eindresultaat.

Straatwerkzaamheden Goilberdingenstraat

21 november 2017 - In de afgelopen periode is gestart met straatwerkzaamheden in de Goilberdingenstraat te Culemborg. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het project "meerjarig onderhoud elementenverharding".
 
Tijdens deze werkzaamheden wordt de oude bestrating opgebroken en wordt de straat opnieuw ingericht. Zo worden nieuwe, bredere, trottoirs aangebracht.
 
Op onderstaande foto's ziet u het tussentijdse resultaat, met de nieuwe trottoirs en de lekkere koekjes voor onze Bob Bouwers, die wij hebben ontvangen van drie zusjes uit de straat, als bedankje voor de nieuwe stoep! Altijd leuk als onze inzet wordt gewaardeerd door de buurtbewoners!
 

Nieuw materieel

3 oktober 2017 - In de afgelopen periode hebben wij een nieuwe soort machine gekocht en ingezet, namelijk de Siemo Obstakelmaaier. Deze obstakelmaaier is een vernieuwing op het gebied van het maaien van gras rondom bomen en obstakels. Deze machine zorgt ervoor dat het bijmaaien met behulp van een bosmaaier grotendeels overbodig wordt gemaakt. 
 
Daarnaast is in de eerste helft van 2017 ook een nieuwe Schaeff TL70S Greenline aangeschaft. Deze machine heeft een laadsinstallatie welke traploos naar beide zijden met 90 graden kan worden gezwenkt. Hierdoor is het werken in een rechte hoek ten opzichte van de rijrichting mogelijk. De motor van de Schaeff voldoet aan de EU klasse IIIB/EPA Tier 4 Final.
 
Hieronder is links de Obstakelmaaier te zien en rechts de Schaeff. 

Obstakelmaaier