Woonrijpmaken Richter/Monnikenhoef

14 september 2017 - De afgelopen periode is gestart met een nieuw project in de gemeente Werkendam. Het betreft het project “Woonrijp maken Richter/Monnikenhoef Werkensepolder II te Werkendam”. Het werk wordt in diverse fases uitgevoerd en zal eind oktober worden afgerond.
 
De werkzaamheden zijn onderstaand samengevat in een aantal kerncijfers:
- het opbreken van verhardingen   ca. 1.500 m2 
het opbreken van kantopsluitingen ca. 0.220 m1
het uitvoeren van grondwerk           ca. 0.930 m3
het aanbrengen/herstraten van verhardingen    ca. 7.800 m2
- het frezen/opbreken van asfaltverharding  ca. 2.100 m2
- het aanbrengen van asfalt   ca. 0.152 ton
 
Onderstaande foto's geven een beeld van een deel van de nieuwe en oude situatie:
  

Bouwvak 2017

28 juli 2017 -  Wegens de bouwvak is Gebr. de Ronde in week 31 t/m 33 zeer beperkt bereikbaar.

Na deze periode nemen wij, indien gewenst, zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wij wensen u alvast een fijne vakantie toe!

 

Bedankje Koningsdag 2017

24 mei 2017 - Gebr. de Ronde wordt regelmatig gevraagd om bij te dragen aan diverse activiteiten. Met name plaatselijke activiteiten worden geregeld door ons ondersteund. Dan is het mooi als je merkt dat onze bijdrage wordt gewaardeerd. Zo hebben wij namens de Oranjevereniging Beusichem dit leuke cadeau gekregen als bedankje voor onze hulp op Koningsdag 2017. Wij bedanken de Oranjeverenging voor hun inzet om mooie activiteiten, zoals Koningsdag, in ons dorp te organiseren! 

 

Voorlichting tijdens toolboxoverleg

3 juli 2017 - Elke laatste vrijdag van de maand wordt een werk- of toolboxoverleg gehouden. Tijdens deze overleggen wordt per keer minimaal één algemeen of specifiek veiligheids- en/of milieuonderwerp besproken. Onderwerpen kunnen gekozen worden aan de hand van situaties die zich in het bedrijf voordoen, bijvoorbeeld naar aanleiding van projectspecifieke eisen, maar kunnen ook worden gekozen aan de hand van uitkomsten van de Risico Inventarisatie en Evaluatie.
 
Tijdens het laatste overleg, 30 juni 2017, is het onderwerp 'Tekenbeet: fabels of feiten?' besproken. Omdat wij dit een belangrijk onderwerp vinden, willen wij deze informatie onder de aandacht brengen bij zoveel mogelijk mensen. 
 
Tekenbeet: feiten of fabels?
Van begin maart tot en met eind oktober loopt het tekenseizoen, we zitten er nu dus midden in. Onze medewerkers zijn dagelijks actief in het groen, waardoor ze kans lopen om gebeten te worden. Er gaan veel verhalen de ronde over deze beestjes en de ziekte van Lyme, welke teken kunnen overdragen, daarom zijn door het RIVM diverse verhalen onderzocht. Hieronder zijn, naar aanleiding van hun bevindingen, een tweetal feiten of fabels weergegeven, wil je meer weten? Kijk dan op de site van het RIVM.
 
- Teken vallen uit bomen naar beneden
Fabel. Teken stappen van grassen en struiken over naar dieren en mensen. Ze komen in het hele land voor in bossen, duinen, heidegebieden, beschutte weilanden, parken en tuinen. Ze zitten vooral in hoog gras of tussen dode bladeren, het liefst bij bomen of struiken.
 
- Je hoeft alleen naar de huisarts als er een rode ring te zien is op de huid
Fabel. De ziekte van Lyme kan zich ook uiten in een vlekachtige verkleuring van de huid op de plek van de tekenbeet, die groter wordt. Deze kan tot drie maanden na een tekenbeet verschijnen. Ga dus naar de huisarts bij een rode ring en/of bij een vlekachtige verkleuring. Ook als de teek langer dan 24 uur in de huid zit is het verstandig om met de huisarts te overleggen of behandeling nodig is.
 
Door Stigas wordt de website Week van de Teek onderhouden. Op deze website staat veel informatie over teken en over wat jij moet doen als je gebeten bent. Het belangrijkste is dat iedereen zich controleert nadat hij/zij in het groen heeft gewerkt of wanneer hij/zij in het groen heeft gerecreëerd. Om je bij deze controle te helpen heeft Stigas een strip gemaakt: 'Systematische tekencontrole'. Deze strip is op hier op hun website te vinden of via deze link te downloaden.  
 
 
 
 
 

Inrichten rotondes gemeente Zeist

28 april 2017 - Begin maart zijn we gestart met het inrichten van rotondes in de gemeente Zeist (zie foto). Voor dit project zullen 17 locaties worden aangepakt. De rotondes krijgen een make-over en worden voorzien van nieuwe beplanting(en), zoals op onderstaande foto's is te zien.