Partnerbijeenkomst CO2 reductieconvenant

17 oktober 2016 - De CO2-prestatieladder kent vier pijlers, namelijk inzicht, reductie, communicatie en participatie. Één van de participatie activiteiten waaraan Gebr. de Ronde deelneemt is het CO2 reductieconvenant van de Leeuwenstein Groep. In 2015 is er een reductieconvenant getekend, welke inhoudt dat wij als partner van de Leeuwenstein Groep samen met hen een reductie van 5% willen behalen in 2021 ten opzichte van 2016 op de projecten waarin wij voor/met hen werken. In 2016 is gestart met het aanleveren van kwartaalrapportages aan de Leeuwenstein Groep. Per kwartaal meten wij wat onze inzet is geweest op het project en hoeveel CO2 deze inzet zou hebben veroorzaakt,  zodat de Leeuwenstein Groep een footprint voor 2016 kan opstellen. Waarna er vanaf volgend jaar acties kunnen worden ondernomen om de uitstoot te verkleinen.
 
Op 30 september is een tweede partnerbijeenkomst door de Leeuwenstein Groep georganiseerd. In deze bijeenkomst is met een aantal ketenpartners gesproken over de prestatieladder en over de wijze waarop hier invulling aan kan worden gegeven. Daarnaast zijn er ook tips gegeven, zo werd door de Leeuwenstein Groep aangegeven dat zij veel reductie hebben behaald door het aanschaffen van auto's met automaat en snelheidsbegrenzers. Door Gebr. de Ronde is aangedragen dat de ketenpartners bij hun leveranciers kunnen navragen of zij al elektrische varianten hebben ontwikkeld voor bepaald materieel. Zodat de ketenpartners deze kunnen uitproberen en kunnen ervaren of de elektrische variant van een machine ingezet kan worden op hun werk. Als afsluiter werd de mogelijkheid geboden om in een volledig elektrische auto te rijden, Jorieke heeft deze kans met beide handen aangegrepen en vond dat de auto zeer fijn rijdt, het is echt een aanrader. Gebr. de Ronde wil de Leeuwenstein Groep bedanken voor de middag en hoopt dat deze samenwerking veel moois mag opleveren!
 
Wilt u meer weten? Op de website van de SKAO vindt u meer informatie over de prestatieladder. Bent u benieuwd naar wat Gebr. de Ronde doet met betrekking tot de prestatieladder? Kijkt u dan ook eens bij het onderdeel CO2-Prestatieladder op onze website. Hierop is ook kort verslag te vinden over de voortgang van de prestatieladder in het eerste half jaar van 2016.
  
Verkeersbord CO2 reductie

Start werkzaamheden dorpshart Dussen

14 oktober - In week 38 zijn wij begonnen met de werkzaamheden voor de gemeente Werkendam in Dussen. Het gaat hierbij om de definitieve straatinrichting van het dorpshart van Dussen.

 

Werkzaamheden dorpshart Dussen 1

Bouwvak 2016

28 juli 2016 - Wegens de bouwvak is Gebr. de Ronde week 31 t/m 33 zeer beperkt bereikbaar. Na deze periode nemen wij, indien gewenst, zo spoedig mogelijk contact met u op. Wij wensen u alvast een fijne vakantie toe!
 

Gebr. de Ronde bord 1

Ronnie behaalt hercertificeringspunten ETW

23 september 2016 - ETW, European Tree Worker is een aantoonbaar erkende allround uitvoerende boomverzorger. Met het door EAC (European Arboricultural Council) erkende certificaat European Tree Worker (ETW) wordt veel kennis van boomverzorging verzekerd. Een European Tree Worker is een echte boomspecialist, hij weet hoeveel er komt kijken bij boomverzorging. De ETW boomverzorger weet hoe veilig en verantwoord bomen te planten, te onderhouden, te snoeien en te vellen.
 
Om het certificaat te behouden is het een vereiste dat de ETW'er in kwestie actief blijft als boomverzorger en zich op de hoogte blijft houden van de actuele ontwikkelingen op zijn vakgebied door middel van nascholing.
 
Bij Gebr. de Ronde is Ronnie Wansing als European Tree Worker werkzaam. In de afgelopen drie jaar heeft hij diverse cursussen en opleidingen gevolgd, zoals de ETW hercertificeringsdag Hout onder spanning, de hercertificering veilig werken met een hoogwerker en de cursus Flora en Fauna Niveau 2. Dit heeft er voor gezorgd dat Ronnie de verplichte 30 hercertificeringspunten heeft gehaald en zijn certificaat ETW kan verlengen!
 
Wilt u meer weten over boomverzorging en wat wij daarin kunnen betekenen? Kijkt u dan eens bij het onderdeel boomverzorging op onze website.
 
onderhoud bomen1

Werkzaamheden Kasteellaan te Buren

18 juli 2016 - Na de bouwvak gaan wij starten met de werkzaamheden aan de Kasteellaan te Buren. Wij zullen vanaf de Kazemat tot de Konigin Emmastraat werkzaamheden uitvoeren in opdracht van de gemeente Buren. In dit artikel wordt voor omwonenden en geïnteresseerden uitgelegd wat er gaan gebeuren en hoe de werkzaamheden aangepakt zullen worden. 
 
Het werk wordt uitgevoerd vanaf 22 augustus en na ongeveer 11 werkweken worden afgerond. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 6 verschillende fases, startend vanaf de zijstraat Kazemat werkend richting de Koningin Emmastraat, zoals te zien in onderstaande fasering. Met deze werkrichting is ervoor gezorgd dat de afvoer van asfalt-, funderingspuin en grond de kortste route door de woonwijk heeft.

Fasering Buren

Er zullen verschillende soorten werkzaamheden worden uitgevoerd, startend met de opbreekwerkzaamheden. Hierna zal er grondwerk worden uitgevoerd, waarna het riool wordt vernieuwd. Daarna wordt alles weer aangevuld tot en met de funderingsbaan. Na de reiniging, inspectie, revisie en beproeving van het riool zal worden gestart met het aanbrengen van het straatwerk. Hierbij wordt de werkrichting omgedraaid en wordt gewerkt vanaf de Koningin Emmastraat richting de Kazemat, waarbij gefaseerd wordt tot de helft van de kruising van de zijstraten die daarmee bereikbaar blijven. Deze volgorde zorgt er tevens voor dat het Zorgcentrum de Betuwe zo kort mogelijk overlast ondervindt en ten alle tijde bereikbaar is. De uitvoeringsperiode wordt geborgd door dagelijkse bewaking van de planning door de Bedrijfsleider, waardoor hij direct zal ingrijpen als achterstand dreigt te ontstaan.
 
Per fase wordt direct na de rioleringswerkzaamheden de funderingsbaan in gebruik gegeven voor aanwonenden totdat daar de bestratingswerkzaamheden aanvangen, om de overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Omwonenden zullen gefaseerd bewonersbrieven ontvangen met de voor hen belangrijkste informatie.
 
Werkzaamheden zullen plaatsvinden tussen 7:00 uur en 16:00 uur. 
 
Bij vragen, klachten tips en ideeën kunt u:
- op werkdagen bij onze Kwaliteitsbewaker terecht, deze is tussen 7:00 uur en 16:00 uur op de werklocatie aanwezig;
- op werkdagen telefonisch contact opnemen met Gebr. de Ronde tussen 8:00 uur en 17:00 uur. Het telefoonnummer is 0345 - 501 770;
- 24/7 mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.