Bedrijfshulpverlening weer verlengd!

13 januari 2017 - Binnen Gebr. de Ronde zijn een tiental medewerkers opgeleid tot bedrijfshulpverleners. Om bedrijfshulpverlener te blijven moet diegene jaarlijks een herhalingscursus volgen. Deze middag hebben al onze BHV'ers de nascholingscursus gevolgd.
 
Zoals op de foto's te zien is er geoefend met brandbestrijding, maar ook hebben de deelnemers weer herhaald hoe te reanimeren en hoe om te gaan met noodsituaties.
 
We hopen natuurlijk dat geen van onze medewerkers hun kennis en kunde moet toepassen, maar we zijn trots te melden dat iedereen is geslaagd! 
 

 

Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

23 december 2016 - Wegens de feestdagen zijn wij tot 4 januari 2016 beperkt bereikbaar. Na deze periode nemen we, indien gewenst, zo spoedig mogelijk contact met u op.
 
Gebr. de Ronde wenst u prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!
 
 
Kerstkaart 2016

Partnerbijeenkomst CO2 reductieconvenant

17 oktober 2016 - De CO2-prestatieladder kent vier pijlers, namelijk inzicht, reductie, communicatie en participatie. Één van de participatie activiteiten waaraan Gebr. de Ronde deelneemt is het CO2 reductieconvenant van de Leeuwenstein Groep. In 2015 is er een reductieconvenant getekend, welke inhoudt dat wij als partner van de Leeuwenstein Groep samen met hen een reductie van 5% willen behalen in 2021 ten opzichte van 2016 op de projecten waarin wij voor/met hen werken. In 2016 is gestart met het aanleveren van kwartaalrapportages aan de Leeuwenstein Groep. Per kwartaal meten wij wat onze inzet is geweest op het project en hoeveel CO2 deze inzet zou hebben veroorzaakt,  zodat de Leeuwenstein Groep een footprint voor 2016 kan opstellen. Waarna er vanaf volgend jaar acties kunnen worden ondernomen om de uitstoot te verkleinen.
 
Op 30 september is een tweede partnerbijeenkomst door de Leeuwenstein Groep georganiseerd. In deze bijeenkomst is met een aantal ketenpartners gesproken over de prestatieladder en over de wijze waarop hier invulling aan kan worden gegeven. Daarnaast zijn er ook tips gegeven, zo werd door de Leeuwenstein Groep aangegeven dat zij veel reductie hebben behaald door het aanschaffen van auto's met automaat en snelheidsbegrenzers. Door Gebr. de Ronde is aangedragen dat de ketenpartners bij hun leveranciers kunnen navragen of zij al elektrische varianten hebben ontwikkeld voor bepaald materieel. Zodat de ketenpartners deze kunnen uitproberen en kunnen ervaren of de elektrische variant van een machine ingezet kan worden op hun werk. Als afsluiter werd de mogelijkheid geboden om in een volledig elektrische auto te rijden, Jorieke heeft deze kans met beide handen aangegrepen en vond dat de auto zeer fijn rijdt, het is echt een aanrader. Gebr. de Ronde wil de Leeuwenstein Groep bedanken voor de middag en hoopt dat deze samenwerking veel moois mag opleveren!
 
Wilt u meer weten? Op de website van de SKAO vindt u meer informatie over de prestatieladder. Bent u benieuwd naar wat Gebr. de Ronde doet met betrekking tot de prestatieladder? Kijkt u dan ook eens bij het onderdeel CO2-Prestatieladder op onze website. Hierop is ook kort verslag te vinden over de voortgang van de prestatieladder in het eerste half jaar van 2016.
  
Verkeersbord CO2 reductie

Vernieuwde normeisen behaald!

6 december 2016 - De certificering van Gebr. de Ronde wordt elk jaar onderworpen aan een externe audit. Tijdens een externe audit wordt door auditoren van een onafhankelijke partij gecontroleerd of voldaan wordt aan de gestelde normeisen. Dit doen zij onder andere door documentenonderzoek, door het bezoeken van een aantal werkplekken en door het voeren van gesprekken met bijvoorbeeld de directie, de KAM-Coördinator en een aantal andere medewerkers.

In oktober 2016 heeft de externe audit plaatsgevonden voor de norm VCA** en voor de vernieuwde normen ISO 9001:2015, Groenkeur Groenvoorziening 2016 en Groenkeur Boomverzorging 2016.

Met trots kunnen wij u vertellen dat wij deze audit met positief gevolg hebben doorlopen. Dit betekent dat wij komende jaren gecertificeerd zijn voor de voorgenoemde normen! De nieuwe certificaten kunt u hier vinden.

Start werkzaamheden dorpshart Dussen

14 oktober - In week 38 zijn wij begonnen met de werkzaamheden voor de gemeente Werkendam in Dussen. Het gaat hierbij om de definitieve straatinrichting van het dorpshart van Dussen.

 

Werkzaamheden dorpshart Dussen 1