Nieuw materieel

3 oktober 2017 - In de afgelopen periode hebben wij een nieuwe soort machine gekocht en ingezet, namelijk de Siemo Obstakelmaaier. Deze obstakelmaaier is een vernieuwing op het gebied van het maaien van gras rondom bomen en obstakels. Deze machine zorgt ervoor dat het bijmaaien met behulp van een bosmaaier grotendeels overbodig wordt gemaakt. 
 
Daarnaast is in de eerste helft van 2017 ook een nieuwe Schaeff TL70S Greenline aangeschaft. Deze machine heeft een laadsinstallatie welke traploos naar beide zijden met 90 graden kan worden gezwenkt. Hierdoor is het werken in een rechte hoek ten opzichte van de rijrichting mogelijk. De motor van de Schaeff voldoet aan de EU klasse IIIB/EPA Tier 4 Final.
 
Hieronder is links de Obstakelmaaier te zien en rechts de Schaeff. 

Obstakelmaaier

 

CO2-Prestatieladder stand van zaken

26 september 2017 - Elk half jaar wordt gekeken naar de voortgang van de werking van de CO2-Prestatieladder binnen Gebr. de Ronde. Dit wordt gedaan of in de Directiebeoordeling of in een apart verslag. Op onze website is een samenvatting geplaatst van het verslag over het eerste half jaar van 2017.
In het eerste half jaar van 2017 is ruim 230 ton CO2 uitgestoten, dit is 20 ton meer dan in 2015. De stijging wordt grotendeels verklaard door het gebruik van meer materieel. De gemiddelde uitstoot per machine voor de eerste helft van 2017 is 5,43 ton en voor de eerste helft van 2015 is dit 5,54 ton, er is dus sprake van een afname van 2% in 2017 ten opzichte van 2015. Wanneer per scope gekeken wordt is bij zowel scope 1 als 3 een daling van de gemiddelde uitstoot per machine/per medewerker te zien ten opzichte van 2015. Voor scope 2 geldt dat meer groene stroom wordt teruggeleverd dan dat grijze stroom wordt geleverd; hierdoor is er geen CO2 uitstoot op deze scope.
 
Een groot deel van CO2-reductie kan volgens ons worden behaald door bewustwording bij de medewerkers. Daarom wordt regelmatig met de medewerkers gesproken over de voortgang van de doelstellingen en over wat zij kunnen doen om de uitstoot te verkleinen. Ook wordt de medewerkers regelmatig gevraagd of zij nog tips of ideeën hebben om onze uitstoot te verkleinen. Zo werd recentelijk door een van de medewerkers voorgesteld om de kilometerstanden van de bedrijfsauto's per kwartaal bij te houden. Hij dacht namelijk dat we op die manier een stijging van het dieselverbruik kunnen verklaren, als ook het aantal verreden kilometers is gestegen. Op 1 juli heeft daarom de eerste vastlegging van de kilometerstanden plaatsgevonden. Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten hiervan. Mocht u dit lezen en ook nog tips of ideeën hebben, dan horen wij het graag! U kunt ons bereiken per mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
 
                                                                      

Bouwvak 2017

28 juli 2017 -  Wegens de bouwvak is Gebr. de Ronde in week 31 t/m 33 zeer beperkt bereikbaar.

Na deze periode nemen wij, indien gewenst, zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wij wensen u alvast een fijne vakantie toe!

 

Woonrijpmaken Richter/Monnikenhoef

14 september 2017 - De afgelopen periode is gestart met een nieuw project in de gemeente Werkendam. Het betreft het project “Woonrijp maken Richter/Monnikenhoef Werkensepolder II te Werkendam”. Het werk wordt in diverse fases uitgevoerd en zal eind oktober worden afgerond.
 
De werkzaamheden zijn onderstaand samengevat in een aantal kerncijfers:
- het opbreken van verhardingen   ca. 1.500 m2 
het opbreken van kantopsluitingen ca. 0.220 m1
het uitvoeren van grondwerk           ca. 0.930 m3
het aanbrengen/herstraten van verhardingen    ca. 7.800 m2
- het frezen/opbreken van asfaltverharding  ca. 2.100 m2
- het aanbrengen van asfalt   ca. 0.152 ton
 
Onderstaande foto's geven een beeld van een deel van de nieuwe en oude situatie:
  

Voorlichting tijdens toolboxoverleg

3 juli 2017 - Elke laatste vrijdag van de maand wordt een werk- of toolboxoverleg gehouden. Tijdens deze overleggen wordt per keer minimaal één algemeen of specifiek veiligheids- en/of milieuonderwerp besproken. Onderwerpen kunnen gekozen worden aan de hand van situaties die zich in het bedrijf voordoen, bijvoorbeeld naar aanleiding van projectspecifieke eisen, maar kunnen ook worden gekozen aan de hand van uitkomsten van de Risico Inventarisatie en Evaluatie.
 
Tijdens het laatste overleg, 30 juni 2017, is het onderwerp 'Tekenbeet: fabels of feiten?' besproken. Omdat wij dit een belangrijk onderwerp vinden, willen wij deze informatie onder de aandacht brengen bij zoveel mogelijk mensen. 
 
Tekenbeet: feiten of fabels?
Van begin maart tot en met eind oktober loopt het tekenseizoen, we zitten er nu dus midden in. Onze medewerkers zijn dagelijks actief in het groen, waardoor ze kans lopen om gebeten te worden. Er gaan veel verhalen de ronde over deze beestjes en de ziekte van Lyme, welke teken kunnen overdragen, daarom zijn door het RIVM diverse verhalen onderzocht. Hieronder zijn, naar aanleiding van hun bevindingen, een tweetal feiten of fabels weergegeven, wil je meer weten? Kijk dan op de site van het RIVM.
 
- Teken vallen uit bomen naar beneden
Fabel. Teken stappen van grassen en struiken over naar dieren en mensen. Ze komen in het hele land voor in bossen, duinen, heidegebieden, beschutte weilanden, parken en tuinen. Ze zitten vooral in hoog gras of tussen dode bladeren, het liefst bij bomen of struiken.
 
- Je hoeft alleen naar de huisarts als er een rode ring te zien is op de huid
Fabel. De ziekte van Lyme kan zich ook uiten in een vlekachtige verkleuring van de huid op de plek van de tekenbeet, die groter wordt. Deze kan tot drie maanden na een tekenbeet verschijnen. Ga dus naar de huisarts bij een rode ring en/of bij een vlekachtige verkleuring. Ook als de teek langer dan 24 uur in de huid zit is het verstandig om met de huisarts te overleggen of behandeling nodig is.
 
Door Stigas wordt de website Week van de Teek onderhouden. Op deze website staat veel informatie over teken en over wat jij moet doen als je gebeten bent. Het belangrijkste is dat iedereen zich controleert nadat hij/zij in het groen heeft gewerkt of wanneer hij/zij in het groen heeft gerecreëerd. Om je bij deze controle te helpen heeft Stigas een strip gemaakt: 'Systematische tekencontrole'. Deze strip is op hier op hun website te vinden of via deze link te downloaden.