Herinrichting terrein Multifunctioneel Centrum

23 maart 2016 - Voor de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid, voert Gebr. de Ronde de herinrichting van het Multifunctioneel Centrum (MFC) terrein uit. Het MFC terrein wordt ingericht tot een meer gebruiksvriendelijke ruimte voor de aangrenzende school, kinderdagverblijf, maatschappelijke organisaties, bewoners en overige gebruikers van het terrein. Het werkgebied hebben we afgezet met bouwhekken ten behoeve van de veiligheid van derden.
 
Ondergrondse parkeergarage
Onder het terrein is een parkeergarage gevestigd. Op het garagedak hebben we een drainagelaag (drainagematten) aangebracht ten behoeve van de afvoer van het hemelwater. Op de drainagematten is een filterdoek aangebracht met daar overheen split. Vervolgens zijn we bezig met het aanbrengen van de bestrating en het stellen van betonbanden. De banden worden gesteld ten behoeve van onder andere plantvakken, een zandbak en een amfitheater.
 
Bestrating
Voor de bestrating gebruiken we gele gebakken klinkers en rode gebakken klinkers in keiformaat om de looproutes op het plein aan te duiden. De klinkers worden in diverse verbanden gelegd. Natuursteen keien (graniet) en stapstenen (basalt) brengen we aan in het 'stapstenen' veldje. Het voetbalveld en fietsparkeren wordt aangelegd met tegels. Rondom de speelvoorzieningen brengen we rubberen valdemping aan.
 
De derde week van februari zijn de werkzaamheden gestart en we verwachten het project in april af te ronden.
herinrichten terrein MFC 1herinrichten terrein MFC 2herinrichten terrein MFC 3herinrichten terrein MFC 6
herinrichten terrein MFC 4herinrichten terrein MFC 5herinrichten terrein MFC 6
herinrichten terrein MFC 7herinrichten terrein MFC 8herinrichten terrein MFC 9

Veilig werken langs het spoor

18 maart 2016 - Ten behoeve van veilig werken langs het spoor hebben 5 medewerkers het Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP) behaald. De medewerkers hebben actief een veiligheidstraining gevolgd en positief de toets 'veiligheid en toegang op het spoor' afgelegd.
 
De opgedane kennis kan men binnenkort toepassen. In de laatste week van maart start Gebr. de Ronde met de bestrating van perron 7 op Utrecht Centraal. Perron 7 (spoor 18 en 19) wordt breder gemaakt, als voorbereiding op de groei van het aantal reizigers. Want maken op dit moment dagelijks al 285.000 mensen gebruik van station Utrecht Centraal, de komende tien jaar neemt dit aantal toe tot 360.000 per dag (bron: ProRail).
 
Digitaal Veiligheidspaspoort
Het DVP is een persoonlijke pas waarmee je aan het werk kunt op ProRail-terrein. Door het scannen van de pas is zichtbaar of je aanwezig mag zijn op het betreffende terrein en over welke certificaten je beschikt voor het uitvoeren van werkzaamheden.
 
DVP

Afkoppelen regenwater op laatste locatie Amerongen

11 maart 2016 - Gebr. de Ronde is gisteren gestart op de 4e en laatste locatie, De Oude Wei, in Amerongen om de wateroverlast aan te pakken. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind maart afgerond.
 
Op Locatie 1 en 2 (Dominee Keppellaan en het Vossenhol) zijn de hemelwaterafvoeren inmiddels afgekoppeld, is alles netjes bestraat en weer begaanbaar voor het verkeer. Locatie 3 (De Del) wordt volgende week afgerond. Hieronder een aantal foto's van de werkzaamheden in De Del.
 
 
Aanpak wateroverlast 11Aanpak wateroverlast 12Aanpak wateroverlast 13Aanpak wateroverlast 14
Aanpak wateroverlast 16Aanpak wateroverlast 17Aanpak wateroverlast 18Aanpak wateroverlast 19

Twee nieuwe Iveco Daily werkbussen

15 maart 2016 - Aan het wagenpark van Gebr. de Ronde zijn twee nieuwe Iveco Daily's met open laadbak toegevoegd. De Iveco Daily is uitgeroepen tot International Van of the Year 2015. De wagens met dubbele cabine voldoen aan de Euro 6 norm en zijn geleverd door Iveco Schouten.
 
Iveco Daily 3Iveco Daily 1Iveco Daily 2Iveco Daily

Onderhoud bomen buitengebied Geldermalsen

8 maart 2016 - De afgelopen twee maanden heeft Gebr. de Ronde onderhoud uitgevoerd aan ruim 1600 stuks bomen gelegen in het buitengebied van Geldermalsen. De bomen zijn gesnoeid en afkomend hout is ter plaatse versnipperd. De snippers komen door middel van de uitblaaspijp over het dak van de tractor automatisch in de opvangkar terecht.
 
Bij deze opdracht hanteerde de gemeente Geldermalsen hanteerde als gunningcriterium de economisch meest voordelig inschrijving met als gunningscriteria: klantvriendelijkheid, omgevingsvriendelijkheid en duurzaamheid. Onderstaande foto's zijn gemaakt bij de werkzaamheden in de Katijdeweg te Beesd.
onderhoud bomen4onderhoud bomen1onderhoud bomen1onderhoud bomen4
onderhoud bomen3onderhoud bomen5onderhoud bomen4