Wethouder bezoekt project aanpak wateroverlast Amerongen

Maandagochtend 15 februari was wethouder Gerrit Boonzaaijer op bezoek bij de Ds. Keppellaan in Amerongen. Deze laan is de eerste van vier locaties waar wateroverlast wordt aangepakt op straat, maar ook in de woningen. De andere locaties zijn: Het Vossenhol, De Del en de Oude Wei. Daarna volgen ook werkzaamheden op andere locaties.
 
Aanpak wateroverlast3
 
Wethouder Boonzaaijer hielp mee met het leggen van een van de eerste infiltratiebuizen. Met de start van dit project heeft de wethouder zich sterk gemaakt voor het beperken van de wateroverlast in Amerongen. Door deze werkzaamheden wordt niet alleen de overbelasting van het riool verminderd. De maatregelen zijn ook beter voor het milieu.
 
Wegzakken
,,De infiltratievoorzieningen laten het afgekoppelde regenwater wegzakken in de bodem. Dit schone regenwater wordt op deze manier teruggeven aan de natuur. Een win-win situatie”, aldus de wethouder.
 
 
Hieronder is op de eerste fotocollage (vergroten door er op te klikken) de wateroverlast te zien die de buurtbewoners ondervonden hebben. Gebr. de Ronde verwacht de werkzaamheden in de Dominee Keppellaan volgende week af te ronden. Eveneens volgende week wordt er gestart met het opbreken van de bestrating en grondwerk ten behoeve van het aanbrengen van infiltratie riolering (afkoppelen regenwater) in het Vossenhol.
Aanpak wateroverlast1Aanpak wateroverlast2Aanpak wateroverlast4Aanpak wateroverlast5

Platform Groene Zaken

16 februari - Gebr. de Ronde is lid geworden van GroeneZaken. GroeneZaken is een onafhankelijk platform voor bedrijven en instellingen die duurzaam en milieubewust ondernemen. Groene Zaken wil deze bedrijven en instellingen bij elkaar brengen.
 
GroeneZaken richt zich op twee milieubewuste doelgroepen:
1. Bedrijven en consumenten die op zoek zijn naar groene producten of diensten.
2. Bedrijven en instellingen die duurzaam ondernemen en online én in meetings in contact willen komen met gelijkgestemden.
 
Milieu en duurzaamheid krijgen steeds meer aandacht in onze maatschappij. Bedrijven, overheidsinstellingen en consumenten kiezen tegenwoordig niet alleen op basis van prijs en kwaliteit, maar ook op basis van duurzaamheid. Als u op zoek bent naar een nieuwe toeleverancier of u wilt weten welk bedrijf bij u in de buurt groen onderneemt, dan vindt u deze op eenvoudige wijze op het platform. GroeneZaken helpt een bewuste keuze te maken voor een duurzame en groene toekomst.
 
Deelname aan het platform sluit aan op de visie van Gebr. de Ronde op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen: door duurzaam te ondernemen streven we naar een optimale balans tussen markt, mens en milieu, met als doel minder belasting voor het milieu en meer welzijn van de medewerkers en maatschappij.
 
Groene Zaken

Update foto's wadi aanleg

1 februari 2016 - Er zijn nieuwe foto's toegevoegd bij het onderdeel wadi aanleg en onderhoud op de website. De nieuwe foto's (zie ook onderaan deze pagina) zijn gemaakt bij het aanleggen van een wadi achter Het Heerenlogement in Beusichem eind 2015.
 
Voor de adequate afvoer van overtollig (regen)water legt Gebr. de Ronde wadi's aan, 'water afvoer door drainage en infiltratie'. Het doel hiervan is het vasthouden van regenwater (in de wadi) en het vervolgens te infiltreren in de bodem. Wadi's fungeren dus als berging en waterafvoer na fWadi aanleg 2orse neerslag.
 
Wadi doorsnede 
Doorsnede van een wadi (bron afbeelding: gemeente Wierden)
 
Aanleg in bestaande woonwijken
In oudere woonwijken kunnen bij heftige regenbuien problemen ontstaan met de riolering omdat het water niet snel genoeg afgevoerd wordt. Door wadi's aan te leggen gaan we het teveel aan regenwater tegen. Het regenwater wordt afgevoerd naar de wadi's waar het kan infiltreren in de bodem, of het wordt vertraagd afgevoerd naar het oppervlaktewater. Op deze manier voorkomen we dat schoon regenwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat en tevens bereiken we dat het grondwater op peil blijft.
 
Bouwrijp maken (nieuwbouw)
Bij de aanleg van nieuwe woonwijken kan men bovengenoemde problemen preventief tegengaan door het huishoudelijk afvalwater en regenwater gescheiden af te voeren. Wanneer er sprake is van het afkoppelen van hemelwater, biedt dit de mogelijkheid om het hemelwater van verhard oppervlak te verzamelen in wadi's. Het aanleggen van wadi's vindt voornamelijk plaats gedurende het bouwrijp maken.
Wadi aanleg 1Wadi aanleg 2Wadi aanleg 3
Wadi aanleg 4Wadi aanleg 5Wadi aanleg 6
 

Nieuwsbrief winter

9 februari 2016 - Onze nieuwsbrief is vandaag weer uitgekomen. Er staat onder andere het volgende artikel in over het 60-jarig bestaan van Gebr. de Ronde:Veiligheidsjas
 
60-jarig bestaan gevierd
In december heeft Gebr. de Ronde met zijn medewerkers het 60-jarig bestaan gevierd. Op het feest in Dorpshuis 't Zoetzand werd namens het personeel een sculptuur aangeboden aan de directie. Het beeldje staat voor 'samen de zaak van grond tillen' en de achtergrondgedachte van de kunstenaar is: ieder individu levert zijn bijdrage, dank hiervoor.
 
Sculptuur

Gebr. de Ronde is in 1955 in Beusichem gestart door twee broers, Mas en Henk de Ronde, als een loonbedrijf in de fruitteelt.

De jaren 60 en 70
In de zestiger jaren gaat het voorspoedig en het bedrijf groeit snel. In de jaren zeventig gaat het vervolgens minder goed in de fruitsector en Gebr. de Ronde schakelt over op groenvoorziening, waaronder bermonderhoud en de aanleg van picknickplaatsen.
 
De jaren 80
In de jaren tachtig neemt de tweede generatie het bedrijf over. Gebr. de Ronde ontwikkelt zich in de loop der tijd tot een veelzijdig aannemersbedrijf op het gebied van groenvoorziening, cultuurtechniek, wegenonderhoud en riool- en straatwerk. Op onderstaande foto is de eerste vrachtauto van Gebr. de Ronde te zien (jaren 80).
 
Lees de gehele nieuwsbrief, klik hier. Wilt u de nieuwsbrief per e-mail ontvangen en zo op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Gebr. de Ronde? Meld u dan aan: aanmelden nieuwsbrief.
 
Vrachtauto jaren 80
 

Rioolrenovatie in Nieuwegein

15 januari 2016 - Maandag is Gebr. de Ronde gestart met de renovatie van het riool in de Leeksterschans voor de gemeente Nieuwegeinrioolwerk Leeksterschans1 De rioolvervanging is noodzakelijk om een goede afvoer van vuil- en regenwater te blijven waarborgen. Naar verwachting zullen de werkzaamheden zo'n 8 werken duren.
situatie vooraf leeksterschans Situatie vooraf
 
Uit het gemeentelijk buurtbericht:
In opdracht van de gemeente wordt de riolering in de Leeksterschans vervangen. Het gaat om de hoofdriolering. De noodzakelijke vervanging van het riool is tegelijk een mooie gelegenheid om ook de openbare ruimte in het omliggende gebied op te knappen. Hiervoor is een nieuw inrichtingsplan gemaakt. Om dit nieuwe plan te kunnen uitvoeren, worden 21 bomen weggehaald. Er worden 17 bomen teruggeplant. Als het hoofdriool is vervangen, wordt het hele plein circa tien centimeter opgehoogd en opnieuw bestraat. De bestaande speelplaats wordt ook opgeknapt.
rioolwerk Leeksterschans1rioolwerk Leeksterschans2