Perron 7 op Utrecht Centraal afgerond

28 mei 2016 - De bestrating van perron 7 (spoor 18 en 19) op Utrecht Centraal is gistermiddag door Gebr. de Ronde afgerond. Het project in het stationsgebied van Utrecht Centraal begon eind maart en heeft volgens planning tussendoor een aantal weken stilgelegen ten behoeve van werkzaamheden door derden. In totaal hebben we zo'n 5.000 m2 aan betontegels aangebracht en ±900 meter geleidelijntegels.
 
Perron op 30 mei weer open
Vanaf 30 mei kunnen reizigers terecht op het nieuwe en verbrede perron 7, met daaraan de sporen 18 en 19. Aan de zuidzijde ervan gaat ook de gloednieuwe machinistentunnel open, waarlangs machinisten naar hun treinen kunnen lopen (bron: ProRail).
 
bestrating perron utrecht centraal 6bestrating perron utrecht centraal 7bestrating perron utrecht centraal 8bestrating perron utrecht centraal 11
bestrating perron utrecht centraal 9bestrating perron utrecht centraal 10bestrating perron utrecht centraal 11

Aanpak wateroverlast Amerongen afgerond

23 april 2016 - Als gevolg van hevige regenbuien was de afgelopen jaren niet alleen sprake van wateroverlast op straat, maar ook in woningen in Amerongen. Dit werd veroorzaakt doordat het rioolstelsel overbelast raakte.
 
Op een viertal locaties hebben we het regenwater afgekoppeld en infiltratievoorzieningen aangebracht. Dankzij het aanbrengen van deze voorzieningen is het mogelijk om bij hevige regenval het water snel te verwerken. Na de locaties Dominee Keppellaan, Het Vossenhol en de Del, is ook de Oude Wei alweer een aantal weken begaanbaar voor verkeer.
 
Bezoek wethouder
Bij de start van het project in februari in de Dominee Keppellaan hielp Wethouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, dhr. Boonzaaijer, mee met het leggen van één van de eerste infiltratiebuizen.,,De infiltratievoorzieningen laten het afgekoppelde regenwater wegzakken in de bodem. Dit schone regenwater wordt op deze manier teruggeven aan de natuur. Een win-win situatie”, aldus de wethouder.
 
Op de eerste foto hieronder is de wateroverlast te zien waarmee bewoners te maken hebben gehad. De blauwe stenen geven aan welke straatkolken zijn aangesloten op de infiltratievoorziening. Omdat het water wat hierin loopt in de bodem (grond) zakt, wordt bijvoorbeeld auto wassen nabij deze kolk afgeraden met het oog op het milieu. 
 

Herinrichting terrein Multifunctioneel Centrum

23 maart 2016 - Voor de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid, voert Gebr. de Ronde de herinrichting van het Multifunctioneel Centrum (MFC) terrein uit. Het MFC terrein wordt ingericht tot een meer gebruiksvriendelijke ruimte voor de aangrenzende school, kinderdagverblijf, maatschappelijke organisaties, bewoners en overige gebruikers van het terrein. Het werkgebied hebben we afgezet met bouwhekken ten behoeve van de veiligheid van derden.
 
Ondergrondse parkeergarage
Onder het terrein is een parkeergarage gevestigd. Op het garagedak hebben we een drainagelaag (drainagematten) aangebracht ten behoeve van de afvoer van het hemelwater. Op de drainagematten is een filterdoek aangebracht met daar overheen split. Vervolgens zijn we bezig met het aanbrengen van de bestrating en het stellen van betonbanden. De banden worden gesteld ten behoeve van onder andere plantvakken, een zandbak en een amfitheater.
 
Bestrating
Voor de bestrating gebruiken we gele gebakken klinkers en rode gebakken klinkers in keiformaat om de looproutes op het plein aan te duiden. De klinkers worden in diverse verbanden gelegd. Natuursteen keien (graniet) en stapstenen (basalt) brengen we aan in het 'stapstenen' veldje. Het voetbalveld en fietsparkeren wordt aangelegd met tegels. Rondom de speelvoorzieningen brengen we rubberen valdemping aan.
 
De derde week van februari zijn de werkzaamheden gestart en we verwachten het project in april af te ronden.
herinrichten terrein MFC 1herinrichten terrein MFC 2herinrichten terrein MFC 3herinrichten terrein MFC 6
herinrichten terrein MFC 4herinrichten terrein MFC 5herinrichten terrein MFC 6
herinrichten terrein MFC 7herinrichten terrein MFC 8herinrichten terrein MFC 9

Aanbrengen bestrating perron Utrecht Centraal

6 april 2016 - Vorige week is Gebr. de Ronde gestart met werkzaamheden in het stationsgebied van Utrecht Centraal. In opdracht van KWS brengen we de bestrating van perron 7 (spoor 18 en 19) aan.
 
In totaal bestraten we zo'n 5.000 m2 aan betontegels. Eveneens brengen we ±900 meter geleidelijntegels aan. Ten behoeve van veilig werken langs het spoor hebben de medewerkers het Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP) behaald.
 bestrating perron utrecht centraal1bestrating perron utrecht centraal2bestrating perron utrecht centraal1
Perron 7 wordt breder gemaakt, als voorbereiding op de groei van het aantal reizigers. Utrecht is het spoorknooppunt van Nederland en verbindt miljoenen treinreizigers in hun reis door het land. Maar liefst 285.000 mensen maken dagelijks gebruik van Utrecht Centraal. Over tien jaar zijn dat er 360.000 per dag. Station Utrecht Centraal en het spoornetwerk rond Utrecht neemt ProRail daarom flink onder handen (bron: ProRail).
bestrating perron utrecht centraal5bestrating perron utrecht centraal3bestrating perron utrecht centraal4bestrating perron utrecht centraal1

Veilig werken langs het spoor

18 maart 2016 - Ten behoeve van veilig werken langs het spoor hebben 5 medewerkers het Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP) behaald. De medewerkers hebben actief een veiligheidstraining gevolgd en positief de toets 'veiligheid en toegang op het spoor' afgelegd.
 
De opgedane kennis kan men binnenkort toepassen. In de laatste week van maart start Gebr. de Ronde met de bestrating van perron 7 op Utrecht Centraal. Perron 7 (spoor 18 en 19) wordt breder gemaakt, als voorbereiding op de groei van het aantal reizigers. Want maken op dit moment dagelijks al 285.000 mensen gebruik van station Utrecht Centraal, de komende tien jaar neemt dit aantal toe tot 360.000 per dag (bron: ProRail).
 
Digitaal Veiligheidspaspoort
Het DVP is een persoonlijke pas waarmee je aan het werk kunt op ProRail-terrein. Door het scannen van de pas is zichtbaar of je aanwezig mag zijn op het betreffende terrein en over welke certificaten je beschikt voor het uitvoeren van werkzaamheden.
 
DVP