Machinaal bestraten met de Tiger-Stone

7 oktober 2015 - In Culemborg ronden we deze week het herbestraten van de Noorderwal eerder af dan gepland. Door gebruik te maken van de innovatieve Tiger-Stone bestratingsmachine is de bestrating van de rijbaan in één keer over de gehele breedte aangebracht. De Tiger-Stone brengt direct randafwerking aan, resulterend in strak tegen elkaar aanliggende stenen tussen de kantopsluiting. Daarnaast vermindert het gebruik van de machine de fysieke belasting van onze medewerkers.
 
machinaal bestraten2machinaal bestraten1
 
Filmpje Omroep Gelderland
Gistermiddag heeft Omroep Gelderland een bezoek gebracht aan de werklocatie om een item te maken over de Tiger-Stone, bijgenaamd 'brick printer', voor het nieuwsprogramma GLD Vandaag. Hieronder is het betreffende fragment te zien en komen een aantal medewerkers aan het woord.
 

Bron: Omroep Gelderland

Partner van 1 miljoen druppels

1 miljoen druppels2 oktober 2015 - Gebr. de Ronde is partner geworden van 1 miljoen druppels. Het project 1.000.000 druppels heeft als doel om een miljoen mensen in Nederland duurzamer te maken in hun denken en doen. Een miljoen mensen die zich bewust zijn van hun rol in hun omgeving.
Elke persoon die zich bewust is van zijn omgeving en zijn verantwoordelijkheid daarin neemt, draagt bij aan een meer duurzame maatschappij. Sceptici zouden kunnen zeggen dat één persoon een druppel op de gloeiende plaat is. Een miljoen druppels koelen de plaat echter wel degelijk af.
 
Duurzaam van binnenuit
Organisaties die duurzamer willen opereren, hebben als uitdaging om hun eigen medewerkers duurzamer te laten denken en doen. 1.000.000 druppels richt zich rechtstreeks tot de medewerkers van de deelnemende organisaties. Op deze manier wordt de organisatie duurzamer van binnenuit. Ook worden er door de deelnemende organisaties kennis en ervaringen uitgewisseld, waardoor een duurzame kennisbank ontstaat.
 
Druppel van de week
1.000.000 druppels wil een miljoen mensen bewuster maken van hun eigen rol binnen duurzaamheid. Om dit doel te bereiken krijgen deelnemers elke week een duurzame tip toegestuurd, de Druppel van de Week. Een concrete tip die mensen niet alleen duurzamer maakt, maar ook geld of gewoon een goed gevoel oplevert. Het project wil er door het delen van kennis voor zorgen dat al deze mensen zich beseffen dat ze op een eenvoudige manier hun steentje kunnen bijdragen aan een beter milieu en een betere maatschappij. Eén druppel, maar dan een miljoen keer.
 

Gebr. de Ronde op tv bij Omroep Gelderland

23 september 2015 - Gebr. de Ronde is gisteravond op tv te zien geweest in GLD Vandaag, het dagelijkse nieuwsprogramma van Omroep Gelderland. Het nieuwsitem betreft een kort verslag van onze werkzaamheden aan de Havendijk voor de gemeente Culemborg.
 
 
Bijbehorend artikel van Omroep Gelderland:
 
Historisch besef in Culemborg: tramrails terug in straatbeeld
CULEMBORG - Tussen 1906 en 1918 klingelde de tram regelmatig over de Havendijk in Culemborg. Die dagen zijn voorgoed voorbij.
 
Het ging om de zogenoemde TBC-lijn, Tiel-Buren-Culemborg. Over de Havendijk liep een zijtak van deze lijn die naar de haven ging.
Gelukkig hebben we de ansichtkaart nog. De gemeente Culemborg heeft geen afbeeldingen meer van de tram die door de straat rijdt, maar er is nog wel een kaart waarop de tramrails te zien zijn, terwijl er wat mannen met petten en vrouwen in lange rokken naar de camera staren.
 
Nu, zo'n honderd jaar later, jakkert de tram allang niet meer over de Havendijk. En toch wilden de bewoners van de Havendijk iets met dat historische gegeven doen. Na overleg met de gemeente is besloten om de tramlijn subtiel te laten terugkeren in het straatbeeld. Niet door de oorspronkelijke rails weer aan te leggen, maar door stenen te leggen. 
 
De verwachting is dat de Havendijk op 9 oktober weer open gaat voor verkeer.

Havendijk Culemborg oudHavendijk Culemborg2Havendijk Culemborg1

Informatie wegafsluiting Zoelmond

24 september 2015 - In verband met werkzaamheden aan de riolering is de doorgaande weg (de Dorpsstraat) in Zoelmond tijdelijk afgesloten. Tijdens de werkzaamheden is het voor bewoners uit Beusichem niet mogelijk om via Zoelmond naar de provinciale weg N320 te rijden.
 
 Rioolvervanging Zoelmond5 (vanaf de Markt in Beusichem)
 
De Groeneweg, die parallel ligt aan de Dorpstraat, is een éénrichtingsweg richting Beusichem. Van maandag 21 september t/m vrijdag 9 oktober is de Dorpstraat bij de kerk van Zoelmond afgesloten. Verkeer van de Donkerstraat naar de provinciale weg N320 is dan wel mogelijk.
 
Van maandag 12 oktober t/m 16 oktober is de splitsing Zandweg/Hoogeinde afgesloten.
Verkeer van de Donkerstraat naar Beusichem is dan wel mogelijk.
 
Fietsers en voetgangers kunnen wel langs de werkzaamheden.
 
 
Vragen kunt u stellen aan onze uitvoerder ter plaatse of door te bellen naar 0345-501770 (vraag naar Sander). Excuses voor eventueel ongemak.
Rioolvervanging Zoelmond2Rioovervanging Zoelmond4Rioovervanging Zoelmond3Rioovervanging Zoelmond1 (vanaf de Culemborgseweg in Zoelmond)
 

Voortgang rioolwerk in Maurik

11 september 2015 - Vandaag worden de rioolwerkzaamheden in de Lemoenappelhof afgerond. In totaal hebben we zo'n 140 meter gresbuis (keramiek) met een nominale middellijn van 900 mm. aangebracht. Vervolgens is de sleuf weer aangevuld en verdicht. Na het afwerken van het zandbed en aanbrengen van de fundering kan volgende week gestart worden met het aanbrengen van de bestrating.
 
Gruttostraat: oplossing wateroverlast
Van 2 tot en met 8 september hebben we een aantal straten verderop (zie onderstaande kaart) rioolwerk uitgevoerd in de Gruttostraat. De bestaande put is verwijderd en er is een nieuwe overstortput (16 ton) aangebracht. Vanaf de overstortput hebben we een uitstroom voorziening aangebracht richting de watergang. Nederland krijgt steeds vaker te maken met extreme regenbuien volgens het KNMI. Bij heftige buien zal in plaats van regenwater op de weg, de overstort voorziening in werking treden en ervoor zorgen dat het water wordt afgevoerd.
 
Riool in control
De gemeente Buren is volop bezig met het verbeteren van het rioolsysteem. Op verschillende locaties binnen de gemeente wordt dit aangepakt. In maart is er een informatiebijeenkomst georganiseerd onder de noemer 'riool in control'. Hierbij ging de gemeente in gesprek over onder meer de beleidsuitgangspunten in de gemeentelijke rioleringszorg.
Maurik wegwerkmelding 2015Rioolwerk Maurik6Rioolwerk Maurik5Rioolwerk Maurik7Rioolwerk Maurik8