Afkoppelen regenwater op laatste locatie Amerongen

11 maart 2016 - Gebr. de Ronde is gisteren gestart op de 4e en laatste locatie, De Oude Wei, in Amerongen om de wateroverlast aan te pakken. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind maart afgerond.
 
Op Locatie 1 en 2 (Dominee Keppellaan en het Vossenhol) zijn de hemelwaterafvoeren inmiddels afgekoppeld, is alles netjes bestraat en weer begaanbaar voor het verkeer. Locatie 3 (De Del) wordt volgende week afgerond. Hieronder een aantal foto's van de werkzaamheden in De Del.
 
 
Aanpak wateroverlast 11Aanpak wateroverlast 12Aanpak wateroverlast 13Aanpak wateroverlast 14
Aanpak wateroverlast 16Aanpak wateroverlast 17Aanpak wateroverlast 18Aanpak wateroverlast 19

Onderhoud bomen buitengebied Geldermalsen

8 maart 2016 - De afgelopen twee maanden heeft Gebr. de Ronde onderhoud uitgevoerd aan ruim 1600 stuks bomen gelegen in het buitengebied van Geldermalsen. De bomen zijn gesnoeid en afkomend hout is ter plaatse versnipperd. De snippers komen door middel van de uitblaaspijp over het dak van de tractor automatisch in de opvangkar terecht.
 
Bij deze opdracht hanteerde de gemeente Geldermalsen hanteerde als gunningcriterium de economisch meest voordelig inschrijving met als gunningscriteria: klantvriendelijkheid, omgevingsvriendelijkheid en duurzaamheid. Onderstaande foto's zijn gemaakt bij de werkzaamheden in de Katijdeweg te Beesd.
onderhoud bomen4onderhoud bomen1onderhoud bomen1onderhoud bomen4
onderhoud bomen3onderhoud bomen5onderhoud bomen4

Wethouder bezoekt project aanpak wateroverlast Amerongen

Maandagochtend 15 februari was wethouder Gerrit Boonzaaijer op bezoek bij de Ds. Keppellaan in Amerongen. Deze laan is de eerste van vier locaties waar wateroverlast wordt aangepakt op straat, maar ook in de woningen. De andere locaties zijn: Het Vossenhol, De Del en de Oude Wei. Daarna volgen ook werkzaamheden op andere locaties.
 
Aanpak wateroverlast3
 
Wethouder Boonzaaijer hielp mee met het leggen van een van de eerste infiltratiebuizen. Met de start van dit project heeft de wethouder zich sterk gemaakt voor het beperken van de wateroverlast in Amerongen. Door deze werkzaamheden wordt niet alleen de overbelasting van het riool verminderd. De maatregelen zijn ook beter voor het milieu.
 
Wegzakken
,,De infiltratievoorzieningen laten het afgekoppelde regenwater wegzakken in de bodem. Dit schone regenwater wordt op deze manier teruggeven aan de natuur. Een win-win situatie”, aldus de wethouder.
 
 
Hieronder is op de eerste fotocollage (vergroten door er op te klikken) de wateroverlast te zien die de buurtbewoners ondervonden hebben. Gebr. de Ronde verwacht de werkzaamheden in de Dominee Keppellaan volgende week af te ronden. Eveneens volgende week wordt er gestart met het opbreken van de bestrating en grondwerk ten behoeve van het aanbrengen van infiltratie riolering (afkoppelen regenwater) in het Vossenhol.
Aanpak wateroverlast1Aanpak wateroverlast2Aanpak wateroverlast4Aanpak wateroverlast5

Aanpak wateroverlast in Amerongen verloopt volgens planning

29 februari 2016 - Morgen start Gebr. de Ronde met de 3e locatie van het project 'afkoppelen 4 noodvoorzieningen' in de Del in Amerongen. Locatie 1 (Dominee Keppellaan) wordt deze week afgerond en locatie 2 (Vossenhol) naar verwachting volgende week.
 
Aanpak wateroverlast 9 
 
Persbericht gemeente Utrechtse Heuvelrug:
Na succesvolle maatregelen tegen wateroverlast in Leersum wordt nu de overbelasting van de riolering in Amerongen aangepakt. Vooruitlopend op het grootschalige project worden vanaf maandag 8 februari tot en met eind april vier locaties met ernstige wateroverlast aangepakt. Dit zijn de Ds. Keppellaan, Vossenhol, De Del en De Oude Wei.
 
Aanleiding
De werkzaamheden zijn noodzakelijk voor de aanpak van wateroverlast in Amerongen. Als gevolg van hevige regenbuien was de afgelopen jaren niet alleen sprake van wateroverlast op straat, maar ook in woningen. Dit werd veroorzaakt doordat het rioolstelsel overbelast raakte.
 
Toelichting werkzaamheden
Om de wateroverlast te beperken op straat, moet regenwater niet meer in het vuilwaterriool terecht komen, maar juist apart worden opgevangen en afgevoerd. Deze maatregel wordt ‘afkoppelen’ genoemd. Hiervoor worden extra infiltratievoorzieningen aangelegd onder de weg, zoals infiltratieputten en infiltratiebuizen. Een infiltratievoorziening laat het afgekoppelde regenwater wegzakken in de bodem. Dit schone regenwater wordt op deze manier teruggegeven aan de natuur.
 
Maandag 15 februari bezocht wethouder Gerrit Boonzaaijer het project in de Dominee Keppellaan.
 
Aanpak wateroverlast 6Aanpak wateroverlast 7Aanpak wateroverlast 8
 
Update fotocollage van de werkzaamheden in de Del op 2 maart:
Aanpak wateroverlast 10

Platform Groene Zaken

16 februari - Gebr. de Ronde is lid geworden van GroeneZaken. GroeneZaken is een onafhankelijk platform voor bedrijven en instellingen die duurzaam en milieubewust ondernemen. Groene Zaken wil deze bedrijven en instellingen bij elkaar brengen.
 
GroeneZaken richt zich op twee milieubewuste doelgroepen:
1. Bedrijven en consumenten die op zoek zijn naar groene producten of diensten.
2. Bedrijven en instellingen die duurzaam ondernemen en online én in meetings in contact willen komen met gelijkgestemden.
 
Milieu en duurzaamheid krijgen steeds meer aandacht in onze maatschappij. Bedrijven, overheidsinstellingen en consumenten kiezen tegenwoordig niet alleen op basis van prijs en kwaliteit, maar ook op basis van duurzaamheid. Als u op zoek bent naar een nieuwe toeleverancier of u wilt weten welk bedrijf bij u in de buurt groen onderneemt, dan vindt u deze op eenvoudige wijze op het platform. GroeneZaken helpt een bewuste keuze te maken voor een duurzame en groene toekomst.
 
Deelname aan het platform sluit aan op de visie van Gebr. de Ronde op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen: door duurzaam te ondernemen streven we naar een optimale balans tussen markt, mens en milieu, met als doel minder belasting voor het milieu en meer welzijn van de medewerkers en maatschappij.
 
Groene Zaken