Veilig werken langs het spoor

18 maart 2016 - Ten behoeve van veilig werken langs het spoor hebben 5 medewerkers het Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP) behaald. De medewerkers hebben actief een veiligheidstraining gevolgd en positief de toets 'veiligheid en toegang op het spoor' afgelegd.
 
De opgedane kennis kan men binnenkort toepassen. In de laatste week van maart start Gebr. de Ronde met de bestrating van perron 7 op Utrecht Centraal. Perron 7 (spoor 18 en 19) wordt breder gemaakt, als voorbereiding op de groei van het aantal reizigers. Want maken op dit moment dagelijks al 285.000 mensen gebruik van station Utrecht Centraal, de komende tien jaar neemt dit aantal toe tot 360.000 per dag (bron: ProRail).
 
Digitaal Veiligheidspaspoort
Het DVP is een persoonlijke pas waarmee je aan het werk kunt op ProRail-terrein. Door het scannen van de pas is zichtbaar of je aanwezig mag zijn op het betreffende terrein en over welke certificaten je beschikt voor het uitvoeren van werkzaamheden.
 
DVP

Twee nieuwe Iveco Daily werkbussen

15 maart 2016 - Aan het wagenpark van Gebr. de Ronde zijn twee nieuwe Iveco Daily's met open laadbak toegevoegd. De Iveco Daily is uitgeroepen tot International Van of the Year 2015. De wagens met dubbele cabine voldoen aan de Euro 6 norm en zijn geleverd door Iveco Schouten.
 
Iveco Daily 3Iveco Daily 1Iveco Daily 2Iveco Daily

Onderhoud bomen buitengebied Geldermalsen

8 maart 2016 - De afgelopen twee maanden heeft Gebr. de Ronde onderhoud uitgevoerd aan ruim 1600 stuks bomen gelegen in het buitengebied van Geldermalsen. De bomen zijn gesnoeid en afkomend hout is ter plaatse versnipperd. De snippers komen door middel van de uitblaaspijp over het dak van de tractor automatisch in de opvangkar terecht.
 
Bij deze opdracht hanteerde de gemeente Geldermalsen hanteerde als gunningcriterium de economisch meest voordelig inschrijving met als gunningscriteria: klantvriendelijkheid, omgevingsvriendelijkheid en duurzaamheid. Onderstaande foto's zijn gemaakt bij de werkzaamheden in de Katijdeweg te Beesd.
onderhoud bomen4onderhoud bomen1onderhoud bomen1onderhoud bomen4
onderhoud bomen3onderhoud bomen5onderhoud bomen4

Afkoppelen regenwater op laatste locatie Amerongen

11 maart 2016 - Gebr. de Ronde is gisteren gestart op de 4e en laatste locatie, De Oude Wei, in Amerongen om de wateroverlast aan te pakken. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind maart afgerond.
 
Op Locatie 1 en 2 (Dominee Keppellaan en het Vossenhol) zijn de hemelwaterafvoeren inmiddels afgekoppeld, is alles netjes bestraat en weer begaanbaar voor het verkeer. Locatie 3 (De Del) wordt volgende week afgerond. Hieronder een aantal foto's van de werkzaamheden in De Del.
 
 
Aanpak wateroverlast 11Aanpak wateroverlast 12Aanpak wateroverlast 13Aanpak wateroverlast 14
Aanpak wateroverlast 16Aanpak wateroverlast 17Aanpak wateroverlast 18Aanpak wateroverlast 19

Aanpak wateroverlast in Amerongen verloopt volgens planning

29 februari 2016 - Morgen start Gebr. de Ronde met de 3e locatie van het project 'afkoppelen 4 noodvoorzieningen' in de Del in Amerongen. Locatie 1 (Dominee Keppellaan) wordt deze week afgerond en locatie 2 (Vossenhol) naar verwachting volgende week.
 
Aanpak wateroverlast 9 
 
Persbericht gemeente Utrechtse Heuvelrug:
Na succesvolle maatregelen tegen wateroverlast in Leersum wordt nu de overbelasting van de riolering in Amerongen aangepakt. Vooruitlopend op het grootschalige project worden vanaf maandag 8 februari tot en met eind april vier locaties met ernstige wateroverlast aangepakt. Dit zijn de Ds. Keppellaan, Vossenhol, De Del en De Oude Wei.
 
Aanleiding
De werkzaamheden zijn noodzakelijk voor de aanpak van wateroverlast in Amerongen. Als gevolg van hevige regenbuien was de afgelopen jaren niet alleen sprake van wateroverlast op straat, maar ook in woningen. Dit werd veroorzaakt doordat het rioolstelsel overbelast raakte.
 
Toelichting werkzaamheden
Om de wateroverlast te beperken op straat, moet regenwater niet meer in het vuilwaterriool terecht komen, maar juist apart worden opgevangen en afgevoerd. Deze maatregel wordt ‘afkoppelen’ genoemd. Hiervoor worden extra infiltratievoorzieningen aangelegd onder de weg, zoals infiltratieputten en infiltratiebuizen. Een infiltratievoorziening laat het afgekoppelde regenwater wegzakken in de bodem. Dit schone regenwater wordt op deze manier teruggegeven aan de natuur.
 
Maandag 15 februari bezocht wethouder Gerrit Boonzaaijer het project in de Dominee Keppellaan.
 
Aanpak wateroverlast 6Aanpak wateroverlast 7Aanpak wateroverlast 8
 
Update fotocollage van de werkzaamheden in de Del op 2 maart:
Aanpak wateroverlast 10