Nieuwsbrief winter

9 februari 2016 - Onze nieuwsbrief is vandaag weer uitgekomen. Er staat onder andere het volgende artikel in over het 60-jarig bestaan van Gebr. de Ronde:Veiligheidsjas
 
60-jarig bestaan gevierd
In december heeft Gebr. de Ronde met zijn medewerkers het 60-jarig bestaan gevierd. Op het feest in Dorpshuis 't Zoetzand werd namens het personeel een sculptuur aangeboden aan de directie. Het beeldje staat voor 'samen de zaak van grond tillen' en de achtergrondgedachte van de kunstenaar is: ieder individu levert zijn bijdrage, dank hiervoor.
 
Sculptuur

Gebr. de Ronde is in 1955 in Beusichem gestart door twee broers, Mas en Henk de Ronde, als een loonbedrijf in de fruitteelt.

De jaren 60 en 70
In de zestiger jaren gaat het voorspoedig en het bedrijf groeit snel. In de jaren zeventig gaat het vervolgens minder goed in de fruitsector en Gebr. de Ronde schakelt over op groenvoorziening, waaronder bermonderhoud en de aanleg van picknickplaatsen.
 
De jaren 80
In de jaren tachtig neemt de tweede generatie het bedrijf over. Gebr. de Ronde ontwikkelt zich in de loop der tijd tot een veelzijdig aannemersbedrijf op het gebied van groenvoorziening, cultuurtechniek, wegenonderhoud en riool- en straatwerk. Op onderstaande foto is de eerste vrachtauto van Gebr. de Ronde te zien (jaren 80).
 
Lees de gehele nieuwsbrief, klik hier. Wilt u de nieuwsbrief per e-mail ontvangen en zo op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Gebr. de Ronde? Meld u dan aan: aanmelden nieuwsbrief.
 
Vrachtauto jaren 80
 

Update foto's wadi aanleg

1 februari 2016 - Er zijn nieuwe foto's toegevoegd bij het onderdeel wadi aanleg en onderhoud op de website. De nieuwe foto's (zie ook onderaan deze pagina) zijn gemaakt bij het aanleggen van een wadi achter Het Heerenlogement in Beusichem eind 2015.
 
Voor de adequate afvoer van overtollig (regen)water legt Gebr. de Ronde wadi's aan, 'water afvoer door drainage en infiltratie'. Het doel hiervan is het vasthouden van regenwater (in de wadi) en het vervolgens te infiltreren in de bodem. Wadi's fungeren dus als berging en waterafvoer na fWadi aanleg 2orse neerslag.
 
Wadi doorsnede 
Doorsnede van een wadi (bron afbeelding: gemeente Wierden)
 
Aanleg in bestaande woonwijken
In oudere woonwijken kunnen bij heftige regenbuien problemen ontstaan met de riolering omdat het water niet snel genoeg afgevoerd wordt. Door wadi's aan te leggen gaan we het teveel aan regenwater tegen. Het regenwater wordt afgevoerd naar de wadi's waar het kan infiltreren in de bodem, of het wordt vertraagd afgevoerd naar het oppervlaktewater. Op deze manier voorkomen we dat schoon regenwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat en tevens bereiken we dat het grondwater op peil blijft.
 
Bouwrijp maken (nieuwbouw)
Bij de aanleg van nieuwe woonwijken kan men bovengenoemde problemen preventief tegengaan door het huishoudelijk afvalwater en regenwater gescheiden af te voeren. Wanneer er sprake is van het afkoppelen van hemelwater, biedt dit de mogelijkheid om het hemelwater van verhard oppervlak te verzamelen in wadi's. Het aanleggen van wadi's vindt voornamelijk plaats gedurende het bouwrijp maken.
Wadi aanleg 1Wadi aanleg 2Wadi aanleg 3
Wadi aanleg 4Wadi aanleg 5Wadi aanleg 6
 

Prettige feestdagen

24 december 2015 - Wegens de feestdagen zijn wij tot 4 januari 2016 beperkt bereikbaar. Na deze periode nemen we, indien gewenst, zo spoedig mogelijk contact met u op.
 
Gebr. de Ronde wenst u fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
 
Kerstkaart

Rioolrenovatie in Nieuwegein

15 januari 2016 - Maandag is Gebr. de Ronde gestart met de renovatie van het riool in de Leeksterschans voor de gemeente Nieuwegeinrioolwerk Leeksterschans1 De rioolvervanging is noodzakelijk om een goede afvoer van vuil- en regenwater te blijven waarborgen. Naar verwachting zullen de werkzaamheden zo'n 8 werken duren.
situatie vooraf leeksterschans Situatie vooraf
 
Uit het gemeentelijk buurtbericht:
In opdracht van de gemeente wordt de riolering in de Leeksterschans vervangen. Het gaat om de hoofdriolering. De noodzakelijke vervanging van het riool is tegelijk een mooie gelegenheid om ook de openbare ruimte in het omliggende gebied op te knappen. Hiervoor is een nieuw inrichtingsplan gemaakt. Om dit nieuwe plan te kunnen uitvoeren, worden 21 bomen weggehaald. Er worden 17 bomen teruggeplant. Als het hoofdriool is vervangen, wordt het hele plein circa tien centimeter opgehoogd en opnieuw bestraat. De bestaande speelplaats wordt ook opgeknapt.
rioolwerk Leeksterschans1rioolwerk Leeksterschans2

Herinrichting terrein Nissenhut bij Fort Asperen

22 december 2015 - In opdracht van de Provincie Gelderland hebben we het terrein rondom de Nissenhut bij Fort Asperen heringericht. Voor de terreininrichting zijn de onderstaande wensen op een rij gezet en vervolgens door Gebr. de Ronde tot uitvoering gebracht:Terreininrichting Nissenhut Fort Asperen 12
 
- Ruimtelijke kwaliteitsimpuls;
- Fietsenstalling;
- Invalide parkeerplaatsen;
- Veilige kade voor het aanmeren van sloepen;
- Het toepassen van tetraƫders;
- Vormgeving en materialisering halfverharding aansluitend op de materialisering halfverharding op de bestaande dijk.
 
Voortkomend uit bovenstaande wensen hebben we uiteenlopende werkzaamheden uitgevoerd. Onder andere het uitvoeren van grondwerk en het inzaaien met bermen mengsel. Het aanbrengen van halfverharding (split) en het aanbrengen van bestrating, waaronder grasbetontegels. Het verzorgen van de bebording, verzorgen van afzetelementen (tetraƫders), het aanbrengen van een zitbank en het aanbrengen van fietsleunhekken. Het herstellen van oeverbescherming met opgeklampte schotten en het aanbrengen van een beukenhaag.
Onderaan deze pagina ziet u foto's van de situatie gedurende de werkzaamheden en het eindresultaat.
 
Over Fort Asperen
Het Fort Asperen maakt samen met andere torenforten onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en is gelegen in Asperen, in de buurt van Leerdam. Fort Asperen is gebouwd tussen 1845 en 1847, is direct omgeven door een gracht en diende als extra bescherming van de dijken in ons land, mocht de vijand aanvallen. Het fort is bereikbaar via een houten brug en omvat een fundatie van ongeveer 1260 palen, buitenmuren van 1,5 meter dik en torens met een doorsnede van 33 meter. Meer informatie over Fort Asperen is te vinden op: www.fortasperen.nl/fort-asperen/.
 
Terreininrichting Nissenhut Fort AsperenTerreininrichting Nissenhut Fort Asperen 1Terreininrichting Nissenhut Fort Asperen 2Terreininrichting Nissenhut Fort Asperen 3
Terreininrichting Nissenhut Fort Asperen 4Terreininrichting Nissenhut Fort Asperen 5Terreininrichting Nissenhut Fort Asperen 6Terreininrichting Nissenhut Fort Asperen 8
Terreininrichting Nissenhut Fort Asperen 10Terreininrichting Nissenhut Fort Asperen 11Terreininrichting Nissenhut Fort Asperen 9Terreininrichting Nissenhut Fort Asperen 7