CO2-prestatieladder in 2018

22 februari 2019 - We zijn al weer een aantal weken in 2019, dus de balans over 2018 wat betreft de CO2-prestatieladder kan worden opgemaakt. In 2018 is onze CO2 uitstoot gestegen naar ruim 516 ton CO2.

Om de uitstootcijfers van de afgelopen jaren te vergelijken wordt jaarlijkse de gemiddelde uitstoot per machine berekend. In onderstaande tabel is te zien dat deze flink is gedaald; van 12,56 in 2015 naar 11,49 in 2018.

In 2018 is door onze zonnepanelen weer veel groene stroom opgewekt; bijna 36.000 kWh. Dit betekent dat ook in 2018 het elektriciteitsverbruik van Gebr. de Ronde volledig gecompenseerd wordt met de opgewekte energie!

Elk jaar pakken wij verschillende reductiemaatregelen op om onze uitstoot steeds verder terug te dringen. Graag willen wij u vragen om met ons mee te denken om de uitstoot nog verder terug te dringen.

Heeft u een tip of een idee voor ons, dan horen wij het graag! We zullen de beste inzending belonen met een klein presentje! U kunt meedoen door uw idee aan ons te mailen, dit kan aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tips en ideeën zijn altijd welkom, maar als u mee wilt doen voor het beste idee, dan ontvangen wij deze graag voor 1 maart 2019.

Gebr. de Ronde in de prijzen gevallen bij Marktdag GWW, Amsterdam

20 november 2018 - Afgelopen dinsdag 6 november waren wij te gast bij de Marktdag GWW van de gemeente Amsterdam. De marktdag is de gelegenheid voor de gemeente om in gesprek te gaan met aannemers, advies- en ingenieursbureaus over de voorbereiding en uitvoering van projecten, het verbeteren van de gemeentelijke marktbenadering en het vergroten van het rendement voor zowel gemeente als de markt. Daarnaast kijkt de gemeente ook vooruit tijdens de marktdag, naar welke opgaven er staan te komen en welke overkoepelende thema’s de opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar verbinden.
 
Aan het einde van de bijeenkomst wordt door de gemeente de ‘Marktdag’-bokaal uitgereikt. Een bokaal als blijk van waardering en tevredenheid van de Gemeente Amsterdam. Gebr. de Ronde was genomineerd voor deze bokaal, doordat wij door de projectleiding waren voorgedragen voor de goede resultaten van de werkzaamheden die wij in het afgelopen jaar hebben uitgevoerd in de gemeente. 
 
De verrassing was groot toen Henk de Ronde, namens Gebr. de Ronde de bokaal in ontvangst mocht nemen! We zijn ontzettend trots op het winnen van deze bokaal en willen de projectleiders en de gemeente danken voor deze erkenning. Daarnaast willen wij natuurlijk al onze medewerkers bedanken voor hun inzet!
 

Nieuwe MAN vrachtwagen

27 juli 2018 - vorige week donderdag was het zover: onze nieuwe vrachtwagen werd afgeleverd! De MAN is geleverd door Rosier van den Bosch en is in nauwe samenwerking tussen onze directie, onze vrachtwagenchauffeur en de medewerkers van Rosier van den Bosch en Hyva samengesteld. De nieuwe vrachtwagen is qua uiterlijk vergelijkbaar met onze vorige vrachtwagen, zoals ook op onderstaande foto te zien. Wel zijn een aantal verbeteringen ten opzichte van de vorige vrachtwagen; zo is de nieuwe vrachtwagen uitgerust met een EURO 6 motor en heeft hij een start-stopsysteem op de kraan.

We hopen op veel veilige kilometers!

 

   Vrachtwagens   Vrachtwagen (nieuw)

Voortgang CO2-prestatieladder

24 oktober 2018 - De werking van de prestatieladder binnen onze organisatie wordt elk half jaar beoordeeld. Er wordt onder andere gekeken naar de vastgestelde actiepunten uit de directiebeoordeling en naar de uitstoot in het eerste half jaar, waarbij deze wordt vergeleken met de uitstoot in eerdere jaren, daarnaast wordt beoordeeld of voldoende gecommuniceerd is en of actief is geparticipeerd bij initiatieven. 

In het eerste half jaar van 2018 zijn alle in de directiebeoordeling vastgestelde actiepunten uitgevoerd, zo is een doelstelling opgesteld naar aanleiding van de ketenanalyse en is een toolbox gepland en gehouden over het onderwerp “Economisch rijden”. Hierbij werden de medewerkers vragen gesteld met betrekking tot de meest gewenste rijstijl, zoals: In welke versnelling rijd je op een 50 km weg? Je gaat je bandenspanning controleren, wanneer doe je dit?

De totale uitstoot in het eerste half jaar van 2018 bedroeg 251 ton CO2. Dit is een absolute toename van ongeveer 40 ton CO2 ten opzichte van 2015, maar relatief gezien is in 2018 een afname gerealiseerd ten opzichte van 2015; wanneer namelijk de uitstoot per aantal machines wordt berekend neemt de uitstoot per machine af. Op de speciale pagina op onze website is de gehele samenvatting van de uitgevoerde beoordeling te vinden.

Zoals u misschien heeft gemerkt zijn er in de laatste periode geen nieuwsbrieven verstuurd. Dit komt door wijzigingen in de wet (AVG). Wilt u toch op de hoogte gehouden worden? Meldt u dan aan per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Heeft u na het lezen van de beoordeling nog vragen of heeft u juist ideeën om onze uitstoot nog verder te verminderen, dan horen wij dit natuurlijk graag! U kunt contact opnemen met ons per telefoon op 0345 501770 of per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Innovatiebijeenkomst: op weg naar een klimaatneutrale infra

3 juli 2018 - Op 21 juni werd in de metaal Kathedraal te Utrecht een innovatiebijeenkomst georganiseerd door de SKAO. Tijdens deze bijeenkomst stond het onderzoek van Romée de Blois centraal. Zij heeft onderzoek gedaan naar of en hoe de infra in 2050 klimaatneutraal kan worden. Ze heeft hierbij gekeken naar drie materialen die veel uitstoot veroorzaken; beton, staal en asfalt. Tijdens de bijeenkomst heeft zij haar onderzoek en de resultaten gepresenteerd. Zo kwam uit haar onderzoek naar voren dat door het hergebruik van deze drie materialen een groot deel van de uitstoot (onder andere op de winning van grondstoffen) voorkomen kan worden. Belangrijke conclusie is dat de infra klimaatneutraal kan zijn in 2050, maar dat de gehele sector flink aan de slag moet om deze doelstelling te kunnen behalen.

Na het plenaire gedeelte van de middag waren er diverse workshops waar aan deel genomen kon worden. Voor Gebr. de Ronde was Jorieke bij de middag aanwezig en zij koos als eerste voor de workshop 'Beton'. In het eerste deel van de workshop is dieper ingegaan op het onderzoek van Romée. Zij heeft in haar onderzoek diverse manieren bekeken om beton te vervangen / te verduurzamen, welke worden besproken. Zo bestaat het product CEM III Hoogovencement welke een stuk CO2 vriendelijker is dan gewoon cement of een bacterie die beton kan herstellen. Het tweede deel van de workshop bestond uit het in groepjes van 4 à 5 personen brainstormen over een aantal vragen, zoals wat opdrachtgevers kunnen of moeten doen om innovatie te stimuleren.

De tweede workshop die Jorieke heeft gekozen was 'Brandstoftransitie'. In het eerste deel van deze workshop presenteert Kornelis Blok (TU Delft) zijn onderzoek naar de brandstoftransitie in de infra. Hij laat een tabel uit zijn onderzoek zien met het aandeel van de diverse brandstoffen voor de periode vanaf nu tot 2050. Waar nu diesel het allergrootste aandeel heeft (zo'n 90%) zal dit aandeel in 2050 helemaal weg zijn, net als die van LNG. Het gebruik van elektriciteit neemt toe; de ontwikkelingen gaan snel. Kornelis noemt als voorbeeld van Siemens die vrachtwagens wil produceren die werken als trolley en ook in de binnenvaart zijn ze bezig met het produceren van volledig elektrische schepen. Waterstof neemt in 2050 een ander groot deel in; dit kan, indien juist geproduceerd, net zo schoon zijn als elektriciteit. Biodiesel en biogas blijven aanwezig, maar omvatten maar een klein percentage van het totaal. In het laatste deel van de workshop wordt er gediscussieerd over diverse stellingen met betrekking tot de rol van opdrachtgevers en of 100% klimaatneutraal wel mogelijk is.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit onderwerp? Neemt u dan contact met ons op: 0345 - 501770. Voor meer informatie over dit en het verminderen van uitstoot, verwijzen wij u graag naar de website van de SKAO.