Aanleg plantvakken Admiralengracht

13 november 2014 - In ons vorige nieuwsbericht over de herinrichting van de Admiralengracht (Amsterdam) schreven we dat de werkzaamheden vorderden. Het straatwerk is inmiddels grotendeels uitgevoerd. Hiervan hebben we de laatste fase bereikt, bestaande uit onder andere de aanleg van groenvoorzieningen. Vorige week zijn er volgens planning weer plantvakken aangebracht (zie foto's). Onder meer de 'Alchemilla mollis' en de 'Salvia sylvestris' zijn toen geplant.
 
Het bestek schrijft voor dat we 79 plantvakken met een totaaloppervlakte van 3.310 m2 moeten realiseren. Dit komt neer op het aanbrengen van bijna 30.000 planten. Daarnaast worden nog eens 178.500 stuks bol- of knol gewassen geplant. Zo kunnen de bewoners genieten van een groene en kleurrijke omgeving! Tevens zullen we één jaar het onderhoud verrichten. Vervolgens zal een inboetronde uitgevoerd worden, waarna oplevering plaatsvindt.
 
Beplanting Admiralengracht 2Beplanting Admiralengracht 3Beplanting Admiralengracht 1

Onderhoud elementenverharding in Dodewaard

5 november 2014 - Voor de Gemeente Neder-Betuwe hebben we, als onderdeel van het bestek 'onderhoud elementenverharding', de Fruitstraat in Dodewaard opnieuw bestraat. Vervolgens zijn we nu in het verlengde hiervan aan het herstraten in de Westerengstraat. Deze werkzaamheden verwachten we volgende week af te ronden, de straat is daardoor tot uiterlijk 17 november afgesloten. Hieronder ziet u foto's van de afsluiting, het opbreken van betonstraatstenen en het (mechanisch) aanbrengen van de nieuwe elementverharding.

Onderhoud elementenverharding 1Onderhoud elementenverharding 2Onderhoud elementenverharding 3

Ontwikkelingen in onkruidbestrijding

13 oktober 2014 - Gebr. de Ronde maakt op dit moment gebruik van een Quad met Weed-IT Select Spray, RoundUp Evolution (werkzame stof Glyfosaat). Dit systeem heeft infrarood sensoren waardoor alleen het onkruid bespoten wordt met het chemische middel en niet de gehele bestrating (selectieve behandeling van onkruid). De spuitwerkzaamheden worden uitgevoerd door ervaren vakmannen met bewijs van vakbekwaamheid (voorheen spuitlicentie).
 
Gemeenten moeten, volgens de huidige plannen, per november 2015 overstappen naar niet-chemische onkruidbestrijding op verhardingen. Bij sport- en recreatieterreinen (en overige terreinen zoals parken) mag nog wel tot 2017 chemische onkruidbestrijding ingezet worden. In dit artikel gaan we in op deze ontwikkeling en mogelijke alternatieve methodes.
 
Onderzoek
Volgens onderzoek van Wageningen UR en de Universiteit van Amsterdam scoort zorgvuldig chemiegebruik op verhardingen vanuit milieuoogpunt beter dan niet-chemische technieken. Wetenschappers analyseerden de gehele levenscyclus, van productie van grondstoffen tot verwerking van afval. Uit de resultaten bleek dat bij borstelen de impact op het milieu voornamelijk bepaald wordt door de mate van extra slijtage van de verharding door de roterende borstels. Men concludeert in het rapport dat branden, hete lucht en heet water de grootste impact op het milieu hebben als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen. Door afspoeling scoorde chemische onkruidbestrijding het hoogst op mogelijke watervervuiling.
 
Uitzondering op het voorgenomen verbod op chemische onkruidbestrijding zijn zogenoemde laagrisicomiddelen (wellicht Ultima en Cito), maar hiervan is nog niet bekend wat er precies onder verstaan zal worden. Indien het verbod wordt doorgezet is Gebr. de Ronde van plan op het meest effectieve en duurzame alternatief over te stappen en zo aan de wetgeving te voldoen. We zullen onderzoeken of onze Quad is om te bouwen voor gebruik van alternatieve onkruidbestrijding, afhankelijk van de beschikbare opties.
 
Alternatieve methodes
Diverse vakbladen, zoals Tuin en Landschap en Stad+Groen, hebben in hun publicaties alternatieve methodes van onkruidbestrijding behandeld en opdrachtgevers, aannemers, fabrikanten en andere belanghebbenden hierover aan het woord gelaten. Op het ogenblik zijn de meest gangbare methodes hetelucht, heetwater, branden of borstelen. Volgens kenners is een beperking hiervan in veel gevallen de effectiviteit, waardoor de frequentie van onkruidbestrijding omhoog zal moeten om tot het gewenste resultaat te komen. Dit zal consequenties hebben voor de CO2-uitstoot aangezien de machines dan vaker op pad gaan.
 
Frequentere onkruidbestrijding betekent hogere kosten (arbeidsuren), terwijl veel gemeenten daar in de huidige economische tijd niet de financiële middelen voor hebben. Gemeenten kunnen daarom overwegen om de beeldkwaliteit naar beneden bij te stellen, wat het aantal 'ronden' aanvankelijk zal verminderen. Echter, op de lange termijn zullen er waarschijnlijk 'inhaal ronden' moeten worden gereden omdat het onkruid de gelegenheid heeft gekregen om te gaan woekeren.
 
We zien verschillende ontwikkelingen, waaronder fabrikanten die een aantal van de genoemde alternatieven combineren in één machine. Daarnaast zullen fabrikanten ongetwijfeld ‘as we speak’ andere onkruidbestrijding alternatieven aan het ontwikkelen en testen zijn. Innovatieve methoden met verhoogde effectiviteit én minder brandstofverbruik voor een duurzame bestrijding van onkruid. Gebr. de Ronde kijkt er naar uit!
 
Bij het maken van een keuze voor alternatieve onkruidbestrijding zullen we uiteraard ook luisteren naar en overleggen met opdrachtgevers, welke methode(s) de voorkeur heeft en welke afwegingen daarin meespelen. Buiten deze keuze om speelt de inrichting van de buitenruimte een belangrijk rol in onkruidbeheer. Door middel van een goed doordacht onkruidwerend ontwerp kunnen hierin stappen worden gezet. Het werken met onkruidwerende verhardingen (bijvoorbeeld voegvullingen of grotere elementen) kan een oplossing bieden om de frequentie van onkruidbestrijding te beperken. Uiteraard zijn wij u ook met dit soort oplossingen graag van dienst.
 
Wat zijn uw ervaringen met de alternatieve methodes van onkruidbestrijding? We zijn geïnteresseerd hoe andere belanghebbenden over de ontwikkelingen denken, zodat we nieuwe inzichten kunnen opdoen! U kunt ons bereiken via telefoonnummer 0345-501770 of door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
Onkruid

Voortgang CO2-Prestatieladder

14 oktober 2014 - Jaarlijks stelt Gebr. de Ronde doelen vast, welke moeten leiden tot het verminderen van de CO2-uitstoot. Gedurende het jaar werken we aan deze reductiedoelstellingen en aan het einde van het jaar wordt er geëvalueerd of de doelstellingen zijn behaald. Het overzicht van de doelstellingen voor 2014 is hier te vinden. Tot nu toe heeft Gebr. de Ronde de volgende stappen ondernomen:
 
  • Gebr. de Ronde heeft de mogelijkheden voor duurzame energie onderzocht en zonnepanelen laten plaatsen. Met de panelen is al ruim 10.000 kWh opgewekt!
  • Tijdens werkoverleg is er samen met het personeel gekeken naar mogelijkheden om op de bedrijfslocatie het energie- en gasverbruik te verminderen. Zo is er onder andere afgesproken dat:
  • lampen niet onnodig zullen branden;
  • de verwarming alleen aan staat als er iemand aanwezig is en bij vertrek wordt uitgedraaid;
  • ramen gesloten zijn als de verwarming aangezet wordt;
  • deuren, van ruimtes die niet gebruikt worden, gesloten blijven.
  • Met onze kwaliteitsbewakers is afgesproken om tijdig aan te geven wanneer zij een levering nodig hebben. Op deze manier kan onze vrachtwagen zo efficiënt mogelijk ingepland worden door bijvoorbeeld ritten te combineren.
 
Heeft u nog tips hoe wij (als Gebr. de Ronde en/of samen met ketenpartners) de CO2-uitstoot kunnen reduceren, dan zijn deze van harte welkom! U kunt suggesties aan ons doorgeven door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of te bellen met Jorieke op 0345-501770.
 
SKAO Co2 Prestatieladder niveau3

Nieuwe trilplaten

12 september 2014 - We hebben onlangs twee nieuwe Wacker Neuson DPU 3060 trilplaten aangeschaft. Dit model maakt nauwkeurig werken zonder grote inspanning mogelijk door de handgreepdemping en geïntegreerde geleiding aan de zijkant. Duurzaam door een combinatie van breuk- en slijtagebestendigheid.
 
De trilplaten zorgen voor een adequate verdichting van de ondergrond en dragen zo bij aan een kwalitatief goede bestrating. Gebr. de Ronde heeft hierbij gekozen voor de uitvoering met elektronische start, aangezien we het belangrijk vinden om de fysieke belasting van onze medewerkers te beperken.
 
Trilplaten Wacker Neuson DPU 3060Trilplaten Wacker Neuson DPU3060