Nieuwe trilplaten

12 september 2014 - We hebben onlangs twee nieuwe Wacker Neuson DPU 3060 trilplaten aangeschaft. Dit model maakt nauwkeurig werken zonder grote inspanning mogelijk door de handgreepdemping en geïntegreerde geleiding aan de zijkant. Duurzaam door een combinatie van breuk- en slijtagebestendigheid.
 
De trilplaten zorgen voor een adequate verdichting van de ondergrond en dragen zo bij aan een kwalitatief goede bestrating. Gebr. de Ronde heeft hierbij gekozen voor de uitvoering met elektronische start, aangezien we het belangrijk vinden om de fysieke belasting van onze medewerkers te beperken.
 
Trilplaten Wacker Neuson DPU 3060Trilplaten Wacker Neuson DPU3060

Gebr. de Ronde behaalt CO2-Prestatieladder Niveau 3

8 september 2014 - Gebr. de Ronde heeft niveau 3 behaald op de CO2-Prestatieladder! We hechten grote waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, daarom formuleert Gebr. de Ronde jaarlijks diverse doelstellingen. Certificering volgens de CO2-prestatieladder was één van onze doelen. De ladder kent vier verschillende invalshoeken: CO2-inzicht, reductie, communicatie en participatie. Deze invalshoeken zijn los van elkaar op tenminste niveau 3 beoordeeld door TÜV Nederland, een onafhankelijk certificerende instantie.
 
Samen met ruim 300 andere bedrijven is Gebr. de Ronde nu op niveau 3 gecertificeerd. De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is hierbij verantwoordelijk voor onder andere: het gebruik, de doorontwikkeling, het beheer van het certificeringschema, e.d. Middels het certificaat tonen we aan dat Gebr. de Ronde permanent zoekt naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. We hebben in 2014 als doel om een CO2-reductie van 1,5% te behalen ten opzichte van het voorgaande jaar.
 
Klik hier voor een overzicht van al onze certificaten.

 

TUV-CO2-PrestatieladderSKAO Co2 Prestatieladder niveau3

Gebr. de Ronde vanaf 28 juli t/m 17 augustus beperkt bereikbaar

19 juli 2014 - Wegens vakantie is Gebr. de Ronde vanaf 28 juli tot en met 17 augustus zeer beperkt bereikbaar. Na deze periode nemen wij, indien gewenst, zo spoedig mogelijk contact met u op.
 
Wij wensen u alvast een fijne vakantie toe!

Gebr. de Ronde bord 1

Duurzame energie door middel van zonnepanelen!

19 augustus 2014 - In de zomer zijn 160 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van de bedrijfsloods van Gebr. de Ronde door SolSolutions. Met deze investering voert Gebr. de Ronde al vóór het behalen van de CO2-Prestatieladder een CO2-reductiedoelstelling uit. Rekening houdend met het aantal zonuren en de stand van de zon is de verwachte opbrengst zo'n 36.000 kWh. Dit komt erop neer dat het elektriciteitsverbruik van Gebr. de Ronde volledig gecompenseerd wordt met de opgewekte energie! 
 
Bedrijfsleider Henk de Ronde stelt: ''De investering komt voort uit het beleid van Gebr. de Ronde dat duurzaamheid nastreeft. We streven niet alleen naar duurzaamheid met betrekking tot het milieu, maar eveneens naar een duurzame relatie met de opdrachtgever. Door een betrouwbare partner te zijn en het leveren van vakwerk tracht Gebr. de Ronde dit te bewerkstelligen.''
 
Zonnepanelen Gebr de Ronde 1Zonnepanelen Gebr de Ronde 3Zonnepanelen Gebr de Ronde 2

Nazorg in Leusden

4 juli 2014 - Van juni tot december 2013 heeft Gebr. de Ronde het project 'Herinrichting van de Hamersveldseweg-Noord' uitgevoerd voor de Gemeente Leusden. Het werk bestond onder meer uit rioolwerkzaamheden en het aanbrengen van bestratingen en straatmeubilair. Om u een beeld te geven over de omvang staan in de afbeelding hieronder een aantal cijfers weergegeven. We hebben het project, volgens bestek, in december 2013 opgeleverd.
 
Als onderdeel van onze nazorg is een Kwaliteitsbewaker van Gebr. de Ronde het werk onlangs gaan controleren. Meer dan een half jaar later ziet het er keurig uit, zie onderstaande foto's. Het doel van adequate controle is, indien nodig, onderhoud plegen en de conditie van een werk handhaven.
 

Cijfers bestek Leusden 2013Bestek Leusden 1Bestek Leusden 2